Najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Pracy!

Z okazji Święta Pracy, pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech ten dzień będzie dla Was okazją do odpoczynku, ale także do refleksji nad wartościami, które są fundamentem Waszego życia zawodowego. Pamiętajcie, że razem możemy wiele osiągnąć!

Wprowadzenie: Skąd wzięło się Święto Pracy?

1 Maja, czyli Święto Pracy, obchodzone jest na całym świecie jako wyraz solidarności pracowniczej i szacunku dla praw pracowników. Swoje korzenie wywodzi z USA, gdzie w 1886 roku robotnicy zorganizowali strajk generalny w Chicago, domagając się 8-godzinnego dnia pracy. Wydarzenia te doprowadziły do ustanowienia Święta Pracy, które stało się symbolem walki o prawa pracownicze na całym świecie.

Jako przedstawiciel Związków Zawodowych, pragę podzielić się z Wami moim przemyśleniem na temat godności, praw pracowniczych, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz roli, jaką odgrywamy w życiu zawodowym i społecznym. Sprawdźcie, dlaczego warto zastanowić się nad tymi wartościami i jak mogą wpłynąć na życie każdego z nas.

Godność – podstawa wartości i szacunku

Godność stanowi fundament naszego życia zawodowego, społecznego i osobistego. W miejscu pracy oznacza przede wszystkim uczciwe wynagrodzenie, poszanowanie prywatności, a także zapewnienie równych szans rozwoju. Jako związki zawodowe, dążymy do tego, aby każdy pracownik był traktowany z szacunkiem, a jego godność była chroniona.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy – klucz do zdrowia i dobrostanu

Bezpieczeństwo w miescu pracy to nasz priorytet, niemal każdego dnia podejmujemy dziłaniania na rzecz poprawy warunków pracy. Należy też pamiętać, że bezpieczeństwo w miejscu pracy to nie tylko przestrzeganie przepisów, ale także kultura, która promuje odpowiedzialność, troskę o innych oraz współpracę. Jako związki zawodowe, dbamy o to, aby warunki pracy były zgodne z zasadami bezpieczeństwa, a wszelkie zagrożenia eliminowane. Wspieramy też procesy tworzenia zasad i procedur bezpieczeństwa oraz monitorujemy ich wdrożenie. Ważym jest też, aby każdy z nas odpowiedzialnie reagował na wszelkie przejawy lekceważenia przepisów w miejscu pracy.

Walka z dyskryminacją – budowanie równości i sprawiedliwości

Dyskryminacja w miejscu pracy to zjawisko, które moze dotknąć każdego z nas, niezależnie od płci, rasy czy wyznania. Szczególnie niepokojące są przypadki dyskryminacji ze względu na przynależność związkową, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie związków zawodowych i działania na rzecz praw pracowniczych.
Dyskryminacja ze względu na przynależność związkową może objawiać się w różnorodny sposób, na przykład poprzez utrudnianie dostępu do awansów, nierówne wynagrodzenia czy celowe marginalizowanie pracowników zaangażowanych w działalność związkową. Skutkiem tego jest ograniczenie praw pracowników do wolności zrzeszania się, co wpływa negatywnie na ich możliwości wpływania na warunki pracy.

Walka z dyskryminacją ze względu na przynależność związkową to przede wszystkim działania na rzecz budowania świadomości, zrozumienia i szacunku dla praw pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych to także wspieranie ofiar dyskryminacji w dochodzeniu swoich praw.

Dołącz do Związku Zawodowego Jedność KWK Pniówek!

Podsumowując, warto zastanowić się nad tym, jak możemy przyczynić się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i godnego świata pracy. W obchodach 1 Maja, które mają swoje korzenie w historycznej walce o prawa pracowników, widzimy doskonałą okazję do zadumy nad tymi wartościami. Jako Związki Zawodowe, jesteśmy tu, aby wspierać Was i bronić Waszych praw. Zapraszamy do dołączenia do naszych szeregów i wspólnego dążenia do lepszych warunków pracy.

W związku z tym, gorąco zachęcam do wstąpienia do Związku Zawodowego Jedność działającego w JSW SA. Razem możemy działać na rzecz poprawy warunków pracy, budowania poczucia bezpieczeństwa i równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Pamiętajmy, że nasza siła tkwi w jedności i wspólnym działaniu!

Niech 1 Maja będzie dla nas wszystkich dniem refleksji nad wartościami, które są fundamentem naszego życia zawodowego. Wspólnie dążmy do świata pracy, w którym godność, bezpieczeństwo i równość są szanowane i chronione.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW