Akty Prawne

W trosce o naszych członków oraz w dążeniu do zapewnienia jak najpełniejszego dostępu do informacji prawnych, Związek Zawodowy „Jedność” umożliwia bezpośredni dostęp do kluczowych aktów prawnych dotyczących rynku pracy i działalności związkowej. Wierzymy, że wiedza jest podstawą skutecznej działalności związkowej, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

  1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – akt prawny regulujący działania na rzecz promocji zatrudnienia, wsparcia osób bezrobotnych oraz instytucji rynku pracy.
  2. Ustawa o związkach zawodowych – dokument określający prawa i obowiązki związków zawodowych, ich działalność oraz relacje z pracodawcami.
  3. Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy (SIP) – ustawa dotycząca kontroli warunków pracy, praw pracowników oraz obowiązków pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.
  4. Prawo geologiczne i górnicze – regulacje prawne dotyczące działalności w zakresie geologii i górnictwa, w tym prawa i obowiązki podmiotów prowadzących tego typu działalność.
  5. Kodeks Pracy – podstawowy akt prawny regulujący stosunki pracy w Polsce, określający prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

Zachęcamy wszystkich członków Związku Zawodowego „Jedność” oraz osoby zainteresowane tematyką pracy i działalności związkowej do zapoznania się z powyższymi aktami prawnymi. Wiedza to siła, a my pragniemy, aby nasi członkowie byli jak najbardziej świadomi swoich praw i możliwości.

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW