JSW SA – Gigant Podatkowy, Który Nie Zasługuje na Uznanie?

Podatek CIT

W świetle najnowszych danych, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) SA, znalazła się na drugim miejscu na liście największych płatników podatku CIT w kraju za rok 2022, przekazując do budżetu państwa ponad 1,3 mld zł. Tymczasem, pomimo tak znaczącego wkładu w finanse państwa, pracownicy JSW oraz cała branża górnicza nie otrzymują zasłużonego uznania i wsparcia, a wręcz przeciwnie, są obciążeni dodatkowymi obowiązkami finansowymi, takimi jak podatek „solidarnościowy”.

JSW SA – Drugi Największy Płatnik CIT

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, JSW SA jest drugim największym płatnikiem podatku CIT w Polsce, ustępując miejsca jedynie koncernowi Orlen, który zapłacił ponad 4,3 mld zł. Na trzecim miejscu znalazła się Grupa Lotos, z kwotą przekraczającą 1,1 mld zł1.

Podatek Solidarnościowy – Ciężar dla Górników

Podatek solidarnościowy, który został wprowadzony pod pretekstem refinansowania ulg w rachunkach za prąd dla obywateli, obciąża jedynie pracowników JSW SA w branży górniczej. Co więcej, w materiałach informacyjnych i ulotkach rządowych dołączanych do rachunków za prąd, które omawiają kwestie ulg i wsparcia finansowego, nie ma ani słowa o tym, że to właśnie dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy górników, wielu obywateli może cieszyć się niższymi rachunkami za energię.

Brak Uznania w Mediach

Media, zarówno te kontrolowane przez państwo, jak i prywatne, często przedstawiają pracowników branży górniczej w negatywnym świetle, pomijając ich wkład w wsparcie ekonomii kraju. Górnicy, którzy pracują w trudnych i niebezpiecznych warunkach, często są przedstawiani jako źródło problemów, zamiast być docenianymi za ich ciężką pracę i wkład w budżet państwa.

Apel Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek

W obliczu tych wyzwań i niesprawiedliwości, Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek ma przed sobą ważne zadanie, aby stać się głosem tych, którzy są niesłusznie marginalizowani i nieuznawani za swój wkład. Warto podkreślić, że to właśnie pracownicy JSW SA oraz inne firmy górnicze, które są kluczowymi płatnikami podatków, umożliwiają realizację różnych programów rządowych i wsparcie dla obywateli. Pamiętajmy: RZĄD NIE MA WŁASNYCH PIENIEDZY !

W obliczu powyższych faktów, ważne jest, aby pracownicy JSW SA oraz wszyscy pracownicy sektora górniczego zostali właściwie docenieni i uznani za swój wkład, a nie byli obciążani dodatkowymi podatkami i stygmatyzowani w mediach.

Szczęść Boże!