Być może znasz to uczucie – doświadczasz problemów w pracy, a teraz grozi ci nagana. To może być stresujące, ale pamiętaj, że nie jesteś bezbronny. Twoje prawa są chronione przez Kodeks Pracy. Właśnie dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak te regulacje działają i co możesz zrobić, jeśli jesteś zagrożony karą dyscyplinarną. Oto co musisz wiedzieć, jeżeli masz dostać naganę.

Czas na karę

Zgodnie z Art. 109 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca ma dwa tygodnie na zastosowanie kary, licząc od momentu, kiedy dowiedział się o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Jednak kara nie może być zastosowana po upływie trzech miesięcy od momentu dopuszczenia się tego naruszenia. To oznacza, że jeśli naruszyłeś obowiązki pracownicze, ale pracodawca nie dowiedział się o tym natychmiast, nie może nałożyć na ciebie kary po trzech miesiącach.

Prawo do obrony

Pracodawca musi dać ci możliwość wypowiedzenia się przed zastosowaniem kary (Art. 109 § 2 KP). Jeżeli z powodu twojej nieobecności w zakładzie pracy nie możesz być wysłuchany, okres dwutygodniowy, o którym mówiliśmy wcześniej, nie rozpoczyna się lub jest zawieszony do dnia, kiedy stawisz się do pracy, natomiast okres trzech miesięcy biegnie dalej. (Art. 109 § 3 KP).

Informowanie o karze

Pracodawca musi cię na piśmie poinformować o zastosowanej karze, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę, kiedy do niego doszło (Art. 110 KP). Informuje cię również o prawie do złożenia sprzeciwu i o terminie na jego wniesienie.

Wniesienie sprzeciwu

Jeśli uważasz, że kara została nałożona niesprawiedliwie, masz prawo wnieść sprzeciw w ciągu siedmiu dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu (Art. 112 § 1 KP). Jeśli pracodawca nie odrzuci twojego sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia, oznacza to, że sprzeciw został uwzględniony. Jeżeli twój sprzeciw zostanie odrzucony, możesz w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec ciebie kary (Art. 112 § 2 KP).

Pomoc związku zawodowego

W trakcie tego procesu, związek zawodowy może stanowić nieocenione wsparcie. Reprezentując Cię mamy prawo do wyrażenia swojego stanowiska podczas rozpatrywania twojego sprzeciwu. (Art. 112 § 1 KP). Możemy również wnioskować o uznania kary za niebyłą (Art. 113 § 1 KP).

Kiedy kara staje się niebyłą

Nawet jeśli zostałeś ukarany, nie jest to koniec świata. Zgodnie z Art. 113 § 1 Kodeksu Pracy, kara uważana jest za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z twoich akt osobowych po roku nienagannej pracy. Pracodawca może również, z własnej inicjatywy lub na wniosek związku zawodowego, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do obrony i do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli czujesz się zagubiony, skontaktuj się z nami. To twoje prawa – zadbaj, aby były przestrzegane!

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW