Nowe Rozporządzenie – Powrót Egzaminów do Urzędów Górniczych

wug logo (1)
Getting your Trinity Audio player ready...

6 lipca 2024 roku to dzień, w którym weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Co tak naprawdę oznacza to dla przemysłu wydobywczego i jego pracowników?

Koniec Okresu Przejściowego

Zmiany wprowadzone ubiegłoroczną nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego z 16 czerwca 2023 roku, które zaczęły obowiązywać od 28 października 2023 roku, wymusiły na rządzących potrzebę wydania nowego aktu normatywnego. W wyniku tych zmian, każda osoba pełniąca funkcje kierownicze lub dozoru ruchu w zakładach górniczych, a także osoby związane z zawodowym ratownictwem górniczym, są zobowiązane do posiadania odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych świadectwem po zdaniu egzaminu. Nowe rozporządzenie, ogłoszone 5 lipca 2024 roku (Dz. U. poz. 992), przywraca możliwość przeprowadzania tych egzaminów w urzędach górniczych.

Dlaczego Jest to Ważne?

Powrót egzaminów do urzędów górniczych to nie tylko formalność. To przede wszystkim koniec marazmu jaki panował, pomimo iż, ogólnie trwa nagonka na zwijanie branży górniczej, ta wciąż potrzebuje wysoko wykwalifikowanych kadr. To krok w stronę zapewnienia, że do pracy w branży będą trafiać osoby rzeczywiście wykwalifikowane, gotowe sprostać wyzwaniom i ryzykom związanym z pracą pod ziemią. Wysokie standardy kwalifikacji są kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, jak również w efektywności operacyjnej zakładów górniczych.

Co Się Zmieniło?

Nowe rozporządzenie zastępuje poprzednie przepisy z 2 sierpnia 2016 roku (Dz. U. poz. 1229), wprowadzając szereg istotnych zmian. Przede wszystkim aktualizuje i precyzuje wymagania kwalifikacyjne zgodnie z nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego.

Wnioski

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 25 czerwca 2024 roku to odpowiedź na potrzebę dostosowania przepisów do zmieniających się realiów i wyzwań w górnictwie. To nie tylko kwestia formalności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa w polskim górnictwie.

Źródło: wug.pl