Odpowiedzialność pracodawcy za nieudzielenie zaplanowanego urlopu

W ostatnich dniach do Związku Zawodowego Jedność KWK Pniówek zgłosił się członek związku z prośbą o radę w sprawie, która nie dotyczyła bezpośrednio JSW, ale innego zakładu pracy. Problem polegał na tym, że miał on opłacone wczasy zagraniczne, na które miał jechać z rodziną, ale niestety jego żona nie otrzymała zaplanowanego urlopu wypoczynkowego, więc wyjazd się nie odbył, a wpłacone pieniądze do biura podróży przepadły. Czy w takiej sytuacji może żądać ona od swojego pracodawcy zwrotu poniesionych kosztów?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010 r. [I SA/Go 56/10]. Zgodnie z art. 167 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Jeśli tak się stanie, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w związku z odwołaniem z urlopu.

Warto również zwrócić uwagę na art. 164 § 2 KP, który mówi, że przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w pracy.

Brzmienie tych przepisów jest jasne. Jeśli pracodawca odwoła pracownika z urlopu, musi pokryć poniesione przez niego koszty. To samo dotyczy sytuacji, gdy pracodawca przesuwa termin urlopu. Jeśli pracownik poniesie koszty związane z planowanym urlopem, a pracodawca przesunie termin urlopu z powodu swoich potrzeb, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

Takie stanowisko potwierdzają również komentarze do Kodeksu pracy, które wskazują, że art. 167 § 2 KP ma zastosowanie do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z nieudzieleniem urlopu w zaplanowanym terminie.

Podkreślić należy, że przesunięcie terminu urlopu wpływa na plany urlopowe pracowników. Jeśli pracownik poniesie koszty związane z planowanym urlopem, a pracodawca przesunie termin urlopu, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

Podsumowując, pracodawca, który przesuwa termin urlopu wypoczynkowego pracownika, jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z planowanym urlopem. Jest to zgodne z zasadą, że pracownik nie może ponosić ryzyka związanego z działalnością pracodawcy. Jeśli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej, opierając się na przepisach Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego.

Na koniec taka mała sugestia, która wiąże się z powyższym, aby bacznie zwracać uwagę na rzetelne planowanie urlopów wypoczynkowych, bowiem to nie tylko zwykły obowiązek wynikający z kodeksu pracy, ale też swoiste zabezpieczenie na wypadek, gdy nie naszej przyczyny musimy zrezygnować z planów urlopowych.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW