„Podstawowy Rachunek Płatniczy” w Polsce: Twoje Prawo do Bezpłatnego Bankowania

W obecnych czasach panującej wysokiej inflacji, podwyżki cen i usług są na porządku dziennym. Banki również często i chętnie zwiększają opłaty i prowizje za podstawowe czynności bankowe, co może stanowić znaczne obciążenie dla budżetu domowego. Jednak istnieje sposób na uniknięcie tych opłat, a mianowicie „podstawowy rachunek płatniczy”.

Co to jest „Podstawowy Rachunek Płatniczy”?

„Podstawowy rachunek płatniczy” to specjalny rodzaj rachunku, przeznaczony dla osób, które nie mają w Polsce żadnego innego rachunku płatniczego w złotówkach. Jest on prowadzony bezpłatnie i obejmuje podstawowe transakcje, takie jak:

  • Wpłaty środków pieniężnych na rachunek
  • Wypłaty gotówki z rachunku (w bankomatach, placówkach bankowych, przy użyciu terminala płatniczego)
  • Płatności bezgotówkowe przy użyciu karty płatniczej

Kto może założyć „Podstawowy Rachunek Płatniczy”?

Podstawowy rachunek płatniczy może założyć wyłącznie osoba fizyczna, która ma status konsumenta i która w chwili składania wniosku nie posiada innego rachunku płatniczego prowadzonego w walucie polskiej. Co istotne, przepisy nie przewidują w tej kwestii żadnego okresu karencji, więc w praktyce tego typu rachunek można założyć niemal bezpośrednio po zamknięciu dotychczasowego rachunku*.

Jakie są korzyści z „Podstawowego Rachunku Płatniczego”?

Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest bezpłatnie, co oznacza, że nie zapłacisz za:

  • Otwarcie oraz prowadzenie takiego rachunku
  • Kartę płatniczą i jej obsługę
  • Operacje w bankomatach i wpłatomatach banku prowadzącego rachunek (bez względu na liczbę transakcji)
  • 5 transakcji płatniczych zleconych przez Ciebie w miesiącu
  • 5 wypłat gotówki z bankomatów obcego dostawcy (czyli innego banku lub sieci)

W przypadku wyczerpania miesięcznego limitu bezpłatnych usług, Bank lub inny dostawca ma prawo naliczyć opłaty za każdą kolejną operację w danym miesiącu. Obciążenia te nie mogą być jednak wyższe niż te, które były naliczane przez Bank za daną usługę w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Ograniczenia i Wyjątki

Bank lub SKOK jako dostawca usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego nie może uzależniać otwarcia takiego rachunku od zawarcia przez konsumenta innej umowy o świadczenie usług dodatkowych (np. ubezpieczenia, kredytów, lokat itp.) ani od zadeklarowania określonej kwoty miesięcznego wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Jedynym wyjątkiem, w przypadku SKOK, jest obowiązek posiadania statusu członka Kasy. SKOK ma obowiązek prowadzić podstawowe rachunki płatnicze tylko na rzecz swoich członków, uzasadnione jest więc uzależnienie otwarcia podstawowego rachunku płatniczego od przyjęcia przez Klienta obowiązków wynikających z członkostwa w kasie (wpisowe, składki itp.).

Podsumowanie

„Podstawowy rachunek płatniczy” to prawo każdego konsumenta w Polsce, które może przynieść znaczne oszczędności, zwłaszcza w obecnych czasach wysokiej inflacji. Skonsultuj się ze swoim bankiem, aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do tego rodzaju rachunku, i jakie korzyści możesz z niego uzyskać.

*Zasady, zgodnie z którymi dostawcy muszą prowadzić podstawowy rachunek płatniczy, reguluje ustawa o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794). Wynikają one z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW