Premia JSW

Wczorajsze porozumienie dotyczące premii motywacyjnej dla pracowników JSW SA wzbudziło wiele zainteresowania, kontrowersji a nawet spotkała się z dużym niezadowoleniem, szczególnie patrząc pod kątem ubiegłorocznych premii gdzie jednocześnie zestawiono je z wynikami spółki. Jednak nie o tym dziś.

Wiele osób zastanawia się, jaka będzie ostateczna kwota premii netto. Przyjrzyjmy się więc szczegółom, aby móc lepiej zrozumieć, opiszę również jakie kwoty musza być potrącone.

Dla pracowników dołowych ustalono kwotę brutto premii w wysokości 11 500 zł. Aby obliczyć kwotę netto, należy od tej sumy odjąć pewne składki i podatki. Pierwszym krokiem jest potrącenie ubezpieczenia społecznego w wysokości 1570,9 zł. Następnie odejmujemy składkę zdrowotną, która wynosi 893,62 zł, oraz podatek w wysokości 1191,49 zł. Po wykonaniu tych obliczeń, otrzymujemy kwotę na rękę w wysokości 7843,99 zł, czyli jak łatwo policzyć z tych 11500 zł państwu oddajemy łącznie 3656,01 zł

Dla pracowników ZMPW wysokość premii brutto wynosi 9500 zł. Podobnie jak wcześniej, odejmujemy składki i podatki. Składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 1297,7 zł, składka zdrowotna to 738,20 zł, a podatek wynosi 984,28 zł. Ostatecznie, pracownicy ZMPW otrzymają premię netto w wysokości 6479,82 zł, a państwu łącznie oddamy 3020,18 zł.

Pozostałym pracownikom przysługuje premia w wysokości 7500 zł brutto. Również dla nich wykonujemy odpowiednie obliczenia. Składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 1024,5 zł, składka zdrowotna to 582,8 zł, a podatek wynosi 777,06 zł. Po odjęciu tych składek, pracownicy otrzymają kwotę netto w wysokości 5115,64 zł.

Warto zaznaczyć, że powyższe wyliczenia uwzględniają stawkę podatku wynoszącą 12%. Należy jednak pamiętać, że dla osób zapisanych do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), kwota netto będzie nieznacznie niższa.

Niestety, należy też podkreślić, że ostateczna decyzja dotycząca wysokości premii motywacyjnej leży w gestii dyrektora danego zakładu w JSW SA. Premia ta ma charakter uznaniowy, co oznacza, że to dyrektor podejmuje ostateczną decyzję odnośnie jej wysokości.

Szczęść Boże!

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW