Sprawa zysku JSW za 2022 roku w Sądzie !

JSW S.A. stanęła w obliczu pozwu wniesionego przez jednego z akcjonariuszy dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. Czy zarzuty są uzasadnione? Jakie kroki prawne zamierza podjąć Zarząd Spółki? Sprawdź najnowsze informacje na temat kontrowersyjnej uchwały i dowiedz się, jakie konsekwencje może przynieść jej zaskarżenie.