Z.Z. Jedność KWK Pniówek

Związek Zawodowy „Jedność” Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Pniówek”, jest samorządną demokratyczną niezależną organizacją nie podlegającą nadzorowi lub kontroli administracji państwowej oraz organizacji politycznych i społecznych. Związek broni praw i interesów członków w nim zrzeszonych w zakresie pracy i płacy oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych. Związek reprezentuje interesy zawodowe swoich członków wobec pracodawcy, organów administracji państwowej, gospodarczej oraz organizacji społecznych.