Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) – co naprawdę się dzieje?

ZUZP

W ostatnich tygodniach temat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A. stał się gorącym tematem wśród pracowników oraz w mediach społecznościowych. Chcielibyśmy przybliżyć Wam aktualną sytuację oraz wyjaśnić pewne nieścisłości, które pojawiły się w przekazie informacyjnym.

W dniu 30 sierpnia tzw. „reprezentatywne” związki zawodowe na swoich profilach w mediach społecznościowych poinformowały, że:

„24 sierpnia br. Otrzymali od pracodawcy opracowany przez Zespół Polityki Płacowej projekt roboczy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A. Projekt ten stanowi wersję roboczą do negocjacji Zarządu ze stroną społeczną.”

Dodatkowo, w dalszej części komunikatu napisali:

„Z projektem zapoznają się teraz zakładowe organizacje związkowe w celu przeprowadzenia konsultacji, a następnie Reprezentatywne Związki Zawodowe przystąpią do negocjacji z Zarządem w celu wprowadzenia jak najbardziej korzystnych dla pracowników ustaleń w nowym ZUZP.”

Dla nas, jako Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek, ZUZP to jeden z najważniejszych dokumentów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Dlatego postanowiliśmy wystąpić z oficjalnym zapytaniem do JSW w sprawie tego projektu. Ku naszemu zdziwieniu, odpowiedź, którą otrzymaliśmy 3 października 2023 roku, była zaskakująca. Spółka w piśmie z dnia 27 września 2023 roku przekazała:

„Spółka nie wypracowała na dzień dzisiejszy projektu ZUZP dla JSW SA.”

Zarząd JSW dodatkowo poinformował, że:

„nie zamierza uchylać się od obowiązków wynikających z zapisów Kodeksu Pracy.”

Musimy podkreślić, że zgodnie z Art. 241(2) Kodeksu Pracy, rokowania nad ZUZP prowadzi się z wszystkimi organizacjami związkowymi. Dlatego twierdzenia osób prowadzących media społecznościowe tzw. „reprezentatywnych” związków o jakichś konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi, a później negocjacjach tylko z reprezentatywnymi, są niezgodne z polskim prawem. Chyba że pewne organizacje nie uznają Polskiego Kodeksu Pracy i chcą wprowadzać standardy bardziej przypominające Białoruś, ale możecie być pewni, na to, naszej zgody nie ma.

Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek stoi na stanowisku, że proces negocjacji oraz wszelkie dokumenty i projekty dotyczące ZUZP powinny być prowadzone i opracowywane w sposób transparentny, z poszanowaniem praw wszystkich pracowników oraz obowiązujących przepisów prawa. Nie możemy pozwolić na sytuację, w której informacje są przekazywane w sposób niejasny lub nawet mylący.

Na chwilę obecną, trzymamy rękę na pulsie, monitorując wszelkie działania i komunikaty zarówno ze strony spółki, jak i różnych organizacji związkowych. Zapewniamy, że będziemy kontynuować nasze starania, aby wszelkie działania dotyczące ZUZP były prowadzone zgodnie z literą prawa i najlepszymi interesami pracowników.

Będziemy Was informować o wszelkich nowościach w tej sprawie. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, aplikacji mobilnej oraz mediów społecznościowych, gdzie będziemy na bieżąco publikować najnowsze informacje.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW