Podejmujemy działania w sprawie bezpiecznego dojazdu pracowników na kopalnię

Ulica krucza w Pawłowicach

W trosce o bezpieczeństwo i komfort pracowników KWK Pniówek, Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek zdecydował się podjąć konkretne działania mające na celu poprawę warunków dojazdu do pracy. Zwróciliśmy się z oficjalnym pismem do Wójta Gminy Pawłowice, wyrażając naszą głęboką troskę związaną z niewystarczającym odśnieżaniem ulicy Kruczej, która jest kluczową i jedyną trasą dojazdową do naszej kopalni.

Skarga została zgłoszona na piśmie, w odpowiedzi na liczne zastrzeżenia od pracowników w tym też mieszkańców gminy, którzy odnotowali rażące zaniedbania w odśnieżaniu tej ważnej drogi przez firmę odpowiedzialną ze jej zimowe utrzymanie, jak również na niedorzeczne tłumaczenia osób odpowiedzialnych w gminie za drogi, gdzie wg. nich od niedzieli rano ( kiedy ustały opady) do dnia dzisiejszego (3 dni) służby po prostu nie zdążyły dojechać. Zaniechania te stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników kopalni, którzy codziennie dojeżdżają do pracy, narażają się na ryzyko związane z trudnymi warunkami drogowymi.

Podkreśliliśmy w naszym piśmie, że JSW S.A. KWK Pniówek jest jednym z największych pracodawców w regionie, a bezpieczeństwo i dobrostan naszych pracowników powinny być priorytetem zarówno dla nas, jak i dla lokalnych władz. Warto również zauważyć, że kopalnia jest znaczącym źródłem dochodów podatkowych dla gminy, co dodatkowo wzmacnia naszą argumentację o konieczność odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania usługami publicznymi, takimi jak odśnieżanie.

Naszym celem jest zapewnienie, że w przyszłości zarówno Gmina Pawłowice, jak i firmy odpowiedzialne za utrzymanie dróg, będą podejmowały decyzje z pełną świadomością ich wpływu na bezpieczeństwo i dobrostan pracowników KWK Pniówek oraz mieszkańców gminy. Oczekujemy szybkiej i konstruktywnej odpowiedzi od Wójta Gminy Pawłowice, a także widocznych działań, które doprowadzą do poprawy obecnej sytuacji.

Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek pozostaje zaangażowany w działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich naszych członków i będzie kontynuował monitorowanie sytuacji, aby upewnić się, że nasze obawy i prośby zostaną odpowiednio zaadresowane.