Rola krwiodawstwa górników w Polsce

Krwiodawstwo górników odgrywa bardzo ważną rolę w Polsce. Górnictwo jest jedną z kluczowych branż w Polsce, a górnicy stanowią duży odsetek pracowników sektora przemysłowego. Ze względu na charakter pracy, która wiąże się z ryzykiem urazów i wypadków, górnicy są szczególnie narażeni na utratę krwi. Dlatego właśnie krwiodawstwo górników odgrywa tak ważną rolę w Polsce.

Najważniejsze aspekty krwiodawstwa górników

Jednym z najważniejszych aspektów krwiodawstwa górników jest zapewnienie odpowiedniej ilości krwi do transfuzji dla potrzebujących. Górnicy często oddają krew, co pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na ten cenny płyn w szpitalach i ośrodkach medycznych. Bez tej pomocy liczba krwiodawców w Polsce byłaby znacznie mniejsza, co wpłynęłoby negatywnie na zdrowie i życie wielu pacjentów.

Rola krwiodawstwa górników w budowniu więzi społecznych

Krwiodawstwo górników odgrywa również ważną rolę w budowaniu więzi społecznych i kultury pracy w branży górniczej. Górnicy to zwykle ludzie o silnym poczuciu wspólnoty, którzy dbają o siebie nawzajem i o swoje środowisko pracy. Dzięki krwiodawstwu górników tworzy się dodatkowy element integracji. Oddawanie krwi staje się okazją do wyrażenia jedności i wsparcia dla kolegów z pracy.

Współpraca na rzecz rozwoju krwiodawstwa

W Polsce działa wiele organizacji i stowarzyszeń związanych z krwiodawstwem, w tym również górnicze koła krwiodawstwa, które angażują się w promocję oddawania krwi przez górników. Współpraca między tymi organizacjami a pracodawcami z branży górniczej pozwala na zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia krwiodawstwa górników oraz zachęca do oddawania krwi przez pracowników górnictwa.

Podsumowanie

Podsumowując, krwiodawstwo górników odgrywa bardzo ważną rolę w Polsce. Zarówno z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej ilości krwi dla potrzebujących, jak i z punktu widzenia integracji i kultury pracy w branży górniczej. Dzięki oddawaniu krwi górnicy wykazują solidarność i wsparcie dla swoich kolegów z pracy oraz innych osób potrzebujących, co przyczynia się do budowania pozytywnych relacji między pracownikami sektora przemysłowego a społeczeństwem.

Apel o zmiany w prawie

Dlatego też Związki Zawodowe „Jedność” działające na wszystkich kopalniach JSW, postanowiły wyjść z inicjatywą zmian w przepisach emerytur górniczych dotyczących odrabiania krwiodawstwa. Górnicy oddający honorowo krew jako jedyna grupa zawodowa są zmuszeni do odrabiania dni wolnych, za oddaną krew. Fakt ten jest rażącym naruszeniem sprawiedliwości społecznej, oraz negatywnie wpływa na rozwój krwiodawstwa w górnictwie .

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH (BEZ WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ) DO NASZYCH SIEDZIB W CELU PODPISANIA PETYCJI DOTYCZĄCEJ ZAKOŃCZENIA ODRABIANIA KRWIODASTWA PRZEZ GÓRNIKÓW

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW