Biuletyn Związku Zawodowego „Jedność”

Getting your Trinity Audio player ready...

4254,17zł./  na pracownika, to odpis na Fundusz socjalny w 2024r , a TY ile z tego
dostajesz?  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. został stworzony jak dobrze pamiętacie w 2016roku, po przeprowadzanych przez
związek Jedność we wszystkich zakładach JSW referendach, w których to pracownicy w 98%
wyrazili swoją wole by zlikwidować zapis regulaminu który to przyznawał organizacją
związkowym środki na organizację związkowych np. wycieczek, festynów czy innych imprez związkowych.   Uważaliśmy i nadal uważamy, że te środki należą się pracownikom, a nie
związkom zawodowym z prostej przyczyny gdyż wydatkowanie środków z funduszu nie może być uwarunkowane przynależnością do danego związku zawodowego!!

   Mając na uwadze fakt, że obowiązujące zapisy regulaminu świadczeń socjalnych w wyniku inflacji nie przystają do obecnych cen, gdzie świadczenia te są bardziej symboliczne niż realne, wychodzimy z
propozycją ich waloryzacji wraz z dostosowaniem progów dochodowych do obecnych wynagrodzeń.  Aby to zobrazować porównaj obecne wysokości „wczasów pod gruszą” z naszą propozycją.

propozycja

CO NAJWAŻNIEJSZE, ZMIANY TE, NIE POWODUJĄ ŻADNYCH DODATKOWYCH
KOSZTÓW DLA JSW. TE PIENIĄDZE SĄ W FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH !

PODPISZ PETYCJĘ DO NOWEGO ZARZĄDU JSW S.A.

Zapraszamy wszystkich pracowników oraz pozostałe organizacje związkowe do otwartego
dialogu na temat proponowanych zmian. Tylko wspólnymi siłami możemy doprowadzić do
 pozytywnych zmian, które  zwiększą wczasy pod gruszą o prawie 1000 zł
. Dlatego już jutro,
będziemy czekać na Was przed bramą wejściową , gdzie będziecie mogli złożyć swój podpis pod petycją proponowanych przez nas zmian w regulaminie świadczeń socjalnych. Aby środki z
Funduszu socjalnego  trafiały do Waszych rodzin potrzebujemy waszych podpisów, żeby nowy Prezes JSW S.A. poznał stanowisko załogi i je zaakceptował.

ZLIKWIDOWAĆ FINANSOWNIE IMPREZ MASOWYCH z ZFŚS

Kolejnym ważnym aspektem, który w naszej ocenie zwiększy transparentność w wydatkowaniu środków  Funduszu  Socjalnego, jest usunięcie Finansowania
,,imprez masowych” Uważamy, że obecna forma przyznawania dofinansowań do tzw. „imprez masowych” budzi wątpliwości i nieporozumienia. Dodatkowo taka forma rozdysponowania środków rodzi obawy o ich zgodność z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych bowiem np. najbliższy ,,festyn” organizowany przez jedną z kopalń poprzez zaprzyjaźnioną restauracje  wyniesie ponad 700 000 zł z ZFŚS.  Te setki tysięcy złotych wydatkowane corocznie na imprezy masowe  powinny trafiać do pracowników na zwiększone ,,wczasy pod gruszą”. Dlatego finansowanie do tzw. „imprez masowych” powinno odbywać się z innych środków JSW S.A a nie z środków Funduszu Socjalnego.