Ważny wyrok w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia w KWK Pniówek

Wczoraj, 24.10.2023, w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju zapadł wyrok w sprawie dyscyplinarnie zwolnionego wiceprzewodniczącego jednego ze związków działających na terenie KWK Pniówek. Jak wtedy informował rzecznik JSW SA, powodem zwolnienia było to, że wiceprzewodniczący „odbijał dyskietkę, potwierdzającą jego zjazd na dół i wracał do pracy w biurze”.

Po ponad rocznym rozpatrywaniu sprawy, sąd podjął decyzję o przywróceniu wiceprzewodniczącego do pracy, jednocześnie zasądzając wysokie odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy. Chociaż wyrok jest nieprawomocny i konieczne jest oczekiwanie na jego uprawomocnienie, warto zwrócić uwagę, że jest to kolejna sprawa przegrana przez spółkę w kontekście bezprawnych zwolnień z pracy. Takie sytuacje generują bardzo wysokie koszty dla JSW.

Nasuwa się pytanie: czy osoba, która podejmuje decyzję o zwolnieniu pracownika, nie powinna brać na siebie odpowiedzialności za ewentualną przegraną w sądzie? Może gdyby takie osoby pokrywały koszty postępowań i odszkodowań z własnej kieszeni, decyzje o zwolnieniach byłyby podejmowane bardziej przemyślanie i z większą rozwagą.

Kolejnym ważnym elementem tej sprawy jest ustne uzasadnienie wyroku, które usłyszeliśmy po jego ogłoszeniu. Jeśli znajdzie ono odzwierciedlenie w pisemnym uzasadnieniu, będzie to bardzo ciekawe źródło informacji dla kalfaktorów czy inspektorów pracujących na powierzchni kopalni.

Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że choć główną przyczyną podjęcia decyzji o przywróceniu do pracy, jest to, że pracownik ten był szczególnie chroniony w myśl zapisów ustawy o związkach zawodowych, to też w swoim ustnym uzasadnieniu odniósł się też do powodów zwolnienia z pracy i wskazał, że zachowanie wiceprzewodniczącego, polegające na odbijaniu dyskietki na zjazd i pozostawaniu na powierzchni w celu wykonania prac biurowych, jest naganne, to jednak niemal całą winę za takie sytuacje ponosi pracodawca. Sąd obciążył pracodawcę odpowiedzialnością za dopuszczenie do takich praktyk, co jest istotnym sygnałem dla innych pracowników, że nie są bezbronni wobec działań pracodawcy.

Warto zwrócić uwagę, że takie ustne uzasadnienie wyroku może mieć znaczący wpływ na przyszłe postępowania sądowe w podobnych sprawach. Jeśli sąd uzna, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do niewłaściwych praktyk, może to stanowić precedens dla innych spraw, w których pracownicy będą walczyć o swoje prawa.