Wspieramy Hospicjum w Żorach

Wspieramy Hospicjum w Żorach

W ramach naszej misji społecznej i zaangażowania, Związek Zawodowy „Jedność” z dumą inicjuje wsparcie dla Żorskiego Hospicjum im. Jana Pawła II. Ta inicjatywa stanowi wyraz naszej troski nie tylko o sprawy zawodowe, ale także o dobro wspólne naszej społeczności.

Żorskie Hospicjum im. Jana Pawła II odgrywa kluczową rolę w lokalnej społeczności, zapewniając opiekę paliatywną osobom w stanie terminalnym. Dzięki swojej pracy hospicjum stawia na pierwszym miejscu potrzeby medyczne i emocjonalne pacjentów oraz ich rodzin, tworząc przestrzeń pełną szacunku i godności.

Jako wyraz naszego wsparcia, Związek Zawodowy „Jedność” przekazał hospicjum środki czystości. Ten gest ma ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania placówki, zapewniając higienę i komfort zarówno dla pacjentów, jak i personelu.

Nasze działanie podkreśla przekonanie, że zaangażowanie w sprawy społeczne jest nieodłączną częścią naszej działalności. Troska o społeczność lokalną i wsparcie dla instytucji takich jak hospicjum są równie ważne, jak dbałość o interesy naszych pracowników. Wsparcie hospicjum to nie tylko pomoc materialna, ale i wyraz naszej solidarności z osobami potrzebującymi wsparcia w najtrudniejszych momentach życia.

Inicjatywa Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek jest ważnym krokiem w kierunku budowania społeczeństwa opartego na wzajemnej pomocy i zrozumieniu. Nasze działania nie tylko wyrażają empatię, ale również inspirują do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pokazujemy, jak praca związkowa może przekraczać granice zawodowe, wnosić pozytywne zmiany i przyczyniać się do lepszego świata.

Jesteśmy dumni z możliwości wsparcia Żorskiego Hospicjum im. Jana Pawła II i wyrażamy nadzieję na dalsze inicjatywy, które będą miały pozytywny wpływ na naszą społeczność lokalną.