Zgłaszanie nieprwidłowości

Bądźmy szczerzy, bywa tak, że w pracy nie wszystko idzie po naszej myśli, czasem mogą zdarzyć się problemy z którymi nie potrafisz sobie poradzić i nawet nie wiesz do kogo masz się zgłosić.

Jeśli zauważasz nieprawidłowości w swoim miejscu pracy lub doświadczasz innych niezgodnych z Twoimi oczekiwaniami zdarzeń, warto podjąć odpowiednie kroki, aby przeciwdziałać sytuacjom, które mogą szkodzić Tobie lub innym pracownikom, a także zabezpieczyć interesy pracodawcy.

Oto kilka sugestii, co możesz zrobić w takiej sytuacji:

  1. Kontakt znami, pamietaj jesteśmy po to, aby pomagać, a każde twoje zgłoszenie traktujemy poważnie i zrobimy wszystko aby zgłaszany problem rozwiązać jak najszybciej. Jeśli obawiasz się konsewkwecji za zgłoszenie, to już możemy Cię uspokoić, zawsze działamy tak aby chronić Twoją tożsamość a wielu Twoich kolegów może potwierdzić jak skutecznie i bez narażania na konsekwencje rozwiązaliśmy zgłaszane problemy. Kontakt z nami : osobiście w siedzibie związku – pokój 222 w budynku administracji II pietro, telefonicznie – 32 756 2151 z dołu 2151, lub mailowo na adres kontakt@zzjednosc.pl .
  2. Dział Compliance GK JSW S.A. – w spółce utworzono specjalną komórkę, której zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, jak również dobrowolnie przyjętych norm postępowania. W ramach działań Complianse stworzono procedurę zgłaszania nieprawidłowości jednak należy pamiętać że, procedura ta nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących nieprawidłowości. Więcej informacji na temat zgłaszania nieprawidłowości oraz formularz zgłoszeniowy do działu Complianse znajdziesz w portalu pracownika.
  3. Państwowa Inspekcja Pracy – instytucja, która odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa w miejscu pracy. PIP ma za zadanie zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed wykorzystywaniem, nieprzestrzeganiem ich praw oraz egzekwowanie przepisów dotyczących wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów i innych kwestii związanych z zatrudnieniem.
    Inspektorzy PIP mają prawo przeprowadzać kontrole w miejscach pracy w celu sprawdzenia, czy pracodawcy przestrzegają przepisy prawa pracy. Mogą też nakładać kary finansowe na pracodawców, którzy nie przestrzegają tych przepisów. Kontakt z PIP w Katowicach – Listownie na adres : Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach ul. Owocowa 6-6a 40-158 Katowice, telefonicznie – (32) 60 41 208, mailowo na adres : kancelaria@katowice.pip.gov.pl
  4. Urząd Górniczy – którego zadaniem jest nadzorowanie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego w zakresie wydobywania surowców mineralnych i energetycznych. W 2011 roku przy Wyższym Urzędzie Górniczym utworzono tzw. „Górniczy Telefon Zaufania”, działa on 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Wszyscy pracownicy zakładów górniczych dzwoniąc pod nr tel. 32 736-19-47 mogą zgłaszać zauważone nieprawidłowości i niebezpieczne zdarzenia zagrażające ich zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu pracy. Oprócz telefonu mogą też do tego rodzaju zgłoszeń wykorzystać pocztę mailową [wug@wug.gov.pl] oraz tradycyjną wysyłając informację na adres Wyższego Urzędu Górniczego ul. Poniatowskiego 31 40-055 KATOWICE. Informacje można przekazywać anonimowo.

Jak sam widzisz, jest szereg możliwości zgłaszania nieprawidłowości i problemów w pracy, przechodzenie obojetnie i niereagowanie jest swoistym przyzwoleniem z Twojej strony na takie działania.

Szczęść Boże !

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW