840 zł odliczenia od podatku za 2023r

Rozliczenia roczne PIT 11
Getting your Trinity Audio player ready...

Z początkiem nowego roku, oprócz tradycyjnych postanowień noworocznych, nadchodzi czas na roczne rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Dla członków Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek mamy ważne informacje dotyczące rozliczenia podatkowego, w tym kontynuację naszej tradycji świadczenia bezpłatnej pomocy przy rozliczeniach rocznych.

Przede wszystkim, przypominamy, że w portalu pracownika JSW S.A., w zakładce paski zarobkowe, można wyrazić zgodę na elektroniczne otrzymanie dokumentów PIT-11 oraz ZUS RMUA.

Bezpłatne Rozliczenia Roczne dla Członków Związku

Tak jak w latach ubiegłych, w naszej siedzibie od 15 lutego będziemy sporządzać bezpłatnie rozliczenia roczne (PIT-36 lub PIT-37) dla naszych członków związku. Dodatkowo, w imieniu naszych członków, wyślemy rozliczenia do odpowiednich Urzędów Skarbowych. To nasz sposób na wsparcie i ułatwienie procesu rozliczeniowego.

Dla członków, którzy już w ubiegłym roku korzystali z naszej pomocy przy rozliczeniach z fiskusem, wystarczy dostarczyć do nas tylko dokument PIT-11. Natomiast członkowie, którzy po raz pierwszy będą korzystać z naszych usług, powinni dostarczyć, oprócz PIT-11, również PIT-36 lub PIT-37, który składali w poprzednim roku. Te dodatkowe dokumenty pomogą nam w dokładnym sporządzeniu rozliczeń.

Zwiększony Limit Odliczeń Składek Członkowskich

Przypominamy również o ważnej zmianie dla członków związku – w 2023 roku zwiększył się limit odliczenia składek członkowskich od podatku, z poprzednich 500 zł do kwoty 840 zł. To znaczący wzrost, który umożliwia osobom opłacającym składki członkowskie osiągnięcie większych oszczędności podatkowych.

Podatnicy, aby móc skorzystać z tej ulgi, powinni zachować dowody wpłaty składek, zawierające wszystkie wymagane informacje.

Składki na Związki Zawodowe w PIT-11

Jeśli składki na rzecz związku zawodowego są potrącane przez pracodawcę, wystarczającym dowodem do udowodnienia wysokości poniesionych wydatków będzie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.

Podsumowanie

Podkreślamy, że te zmiany i nasze usługi to kolejny krok na rzecz wsparcia naszych członków. Zachęcamy do korzystania z możliwości, jakie oferuje system podatkowy, i przypominamy o konieczności zachowania odpowiednich dokumentów. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się przydatne w zbliżającym się okresie rozliczeń podatkowych.

Życzymy wszystkim członkom pomyślnego i bezproblemowego rozliczenia podatku za rok 2023!