Czy niewykorzystany urlop opiekuńczy przechodzi na kolejny rok?

Czy urlop przechodzi na nowy rok

Rok 2023 przyniósł pracownikom istotne zmiany w zakresie urlopów. Znowelizowany Kodeks pracy wprowadził możliwość skorzystania z dodatkowych 7 dni wolnych od pracy. Ale jakie są szczegóły tych zmian i jak wpłyną one na nasze życie zawodowe?

Szczegóły nowych urlopów:
W 2023 roku pracownicy otrzymali prawo do dodatkowych 7 dni wolnych. Te dni dotyczą urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Są to dni, które mają na celu wsparcie pracowników w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny czy nieprzewidziane okoliczności związane z działaniem siły wyższej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych urlopów, szczegółowe informacje zostały opisane na naszej stronie pod tym linkiem.

Finansowe aspekty nowych urlopów:
Warto zwrócić uwagę na finansowe aspekty tych urlopów. Za urlop opiekuńczy nie przysługuje wynagrodzenie – jest on po prostu bezpłatny. Z kolei urlop z powodu działania siły wyższej jest płatny, ale tylko w 50% wysokości wynagrodzenia. Dlatego korzystanie z tych uprawnień warto głęboko przemyśleć. Decyzja o skorzystaniu z tych dni wolnych nie tylko wpłynie na nasz czas pracy, ale także na otrzymywane wynagrodzenie.

Co z niewykorzystanymi dniami wolnymi?
Jeśli nie wykorzystasz tych dodatkowych dni w bieżącym roku kalendarzowym, nie będą one przeniesione na kolejny rok. Od nowego roku kalendarzowego limit dni wolnych jest odnawiany, więc nie można kumulować niewykorzystanych dni z poprzedniego roku.

Podsumowanie:
Nowe urlopy wprowadzone w 2023 roku to ważna zmiana dla pracowników. Warto być świadomym swoich praw, możliwości, ale także konsekwencji finansowych związanych z korzystaniem z tych uprawnień. Pamiętajmy, że te dodatkowe dni są przeznaczone na określone sytuacje i korzystanie z nich bez ważnych powodów może wpłynąć na naszą sytuację finansową.

Pamiętaj, że jako członkowie Związku Zawodowego „Jedność”, zawsze możecie liczyć na naszą pomoc. Jeśli jeszcze nie jesteś z nami, serdecznie zapraszamy do członkostwa! 💪

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW