Informacja dotycząca Nagrody Barbórkowej

Nagrody Barbórkowej

Zbliżając się do połowy listopada, jak co roku, rozpoczyna się okres zainteresowania szczegółami wyliczania nagrody barbórkowej dla pracowników JSW SA. Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek pragnie poinformować swoich członków, że według naszych ustaleń, wyliczenie tegorocznej nagrody barbórkowej ma być przeprowadzone w sposób analogiczny do lat ubiegłych.

Metodyka Wyliczania Nagrody:

  1. Wynagrodzenie za Dniówki (Poniedziałek – Piątek): Wynagrodzenie za dni robocze, wraz z kartą górnika, będzie podzielone przez ilość dni roboczych (czarnych) przepracowanych w przyjętym do wyliczenia okresie(w tym roku to 65 dni).
  2. Wynagrodzenie za Weekendy i Godziny Nadliczbowe: Wynagrodzenie za pracę w soboty, niedziele, święta i godziny nadliczbowe, razem z kartą górnika, podzielone zostanie przez ilość dni roboczych tego okresu.
  3. Limit Godzin: Maksymalna ilość godzin branych pod uwagę w punkcie 2 to 37,5 godziny.
  4. Ekwiwalent za Deputat Węglowy: Wartość ekwiwalentu za deputat węglowy będzie wyliczona poprzez pomnożenie ¼ rocznego wymiaru przez cenę węgla deputatowego oraz wskaźnik 1,2302, a następnie podzielenie przez ilość dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia. (w tym roku, kwota ta, to 63,38 zł )
  5. Dodatek Ratowniczy: Podzielony zostanie przez ilość dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia, tj. 65.
  6. Całkowita Kwota Nagrody: Suma kwot wyliczonych wg punktów od a) do e) zostanie pomnożona przez 26.

Powyższe zasady nieuwzględniają, pracowników którzy przebywali na urlopach bezpłatnych lub przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich itp. Po szczegółowe informacje zapraszamy do siedziby związku.

Data Wypłaty Nagrody:

Biorąc pod uwagę kalendarz, gdzie 4 grudnia jest dniem wolnym, to logicznym wydaje się przewidywana data wypłaty nagrody barbórkowej na 1 grudnia br.

Pragniemy zapewnić naszych członków, że śledzimy rozwój sytuacji i będziemy was informować o wszelkich aktualizacjach. Prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej, oraz aplikacji mobilnej Jedność Pniówek App i śledzenie komunikatów wydawanych przez nas.