Komisja Socjalna KWK Pniówek w dniu dzisiejszym (24.11.2023) podjęła ważną decyzję na rzecz pracowników i ich rodzin. Ustalono, że zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie, potocznie nazywane „Karpiowym”. To świadczenie ma na celu wsparcie pracowników i ich bliskich w okresie przedświątecznym, wzorem lat ubiegłych będzie ono zrealizowane w formie dopłaty do „wczasów pod gruszą”.

Szczegóły Świadczenia „Karpiowego”:

  • Dla pracowników o dochodzie na członka rodziny do 1500 zł: Świadczenie wyniesie 1000 zł.
  • Dla dochodu na członka rodziny w przedziale 1500,01 zł do 3000 zł: Świadczenie będzie wynosić 900 zł.
  • Dla pracowników o dochodzie powyżej 3000 zł na członka rodziny: Świadczenie ustalono na kwotę 800 zł.

Ta inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące potrzeby naszych pracowników oraz ich rodzin, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia. Świadczenie „Karpiowe” ma na celu przynieść ulgę w tych trudniejszych czasach i umożliwić pracownikom oraz ich rodzinom komfortowe świętowanie.

Wypłata świadczenia: Świadczenie „Karpiowe” zostanie wypłacone do dnia 15 grudnia 2023 roku, zapewniając, że pracownicy będą mieli dostępne środki na czas przed Bożym Narodzeniem.

Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek jest zobowiązany do dbania o dobrostan swoich członków i ich rodzin. Ta decyzja jest dowodem na nasze ciągłe zaangażowanie w poprawę warunków życia i pracy naszych pracowników.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW