Prawda o finansach JSW S.A. – Czy nagrody dla załogi są prawdziwym problemem?

W ostatnim czasie wyniki finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW S.A.) za trzeci kwartał tego roku wzbudziły wiele kontrowersji. Z opublikowanego raportu wynika, że spółka odnotowała stratę netto na poziomie 1,2 miliarda złotych. Ten alarmujący wynik stał się tematem gorących dyskusji, szczególnie w mediach głównego nurtu, które szybko znalazły „winowajcę” – wypłacane nagrody dla pracowników spółki.

Jednakże, czy to rzeczywiście nagrody pracownicze są główną przyczyną tych strat? W tym artykule chcielibyśmy przybliżyć inną perspektywę, często pomijaną w publicznej debacie, a mianowicie kwestię wpływu podatku solidarnościowego na finanse JSW S.A.

Podatek solidarnościowy został wprowadzony jako środek mający na celu zrekompensowanie kosztów zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych w Polsce. Chociaż jego założenia wydają się szczytne, to jednak realne konsekwencje tego podatku dla JSW są znaczące jak nie tragiczne.

Warto zadać pytanie, czy obciążenie finansowe spowodowane podatkiem solidarnościowym nie miało większego wpływu na wyniki finansowe spółki niż wypłata nagród dla pracowników? Czy nie jest tak, że ciężar finansowy, który miał służyć wspólnemu dobru, nieproporcjonalnie obciążył spółkę, która i tak borykają się z wieloma wyzwaniami i potrzebuje znaczących środków na inwestycje?

Sarkastycznie można by rzec, że publiczne dyskusje wokół finansów JSW S.A. wyglądają tak, jakby każdy miał prawo zaglądać do portfeli górników. Krytykuje się ich, zapominając, że to właśnie dzięki ich ciężkiej pracy i wkładowi finansowemu spółki, każde gospodarstwo domowe w Polsce może cieszyć się tańszym prądem. Ironią losu jest to, że górnicy, którzy przyczyniają się do stabilności energetycznej kraju, muszą teraz odpierać zarzuty o rzekome wpływanie na straty spółki.

Podsumowując, zanim zaczniemy obarczać winą pracowników JSW S.A. za sytuację finansową spółki, warto zastanowić się nad szerszym kontekstem i realnym wpływem wprowadzonych regulacji podatkowych. Nie można ignorować faktu, że każda decyzja ekonomiczna, nawet ta podjęta w dobrej wierze, niesie ze sobą konsekwencje, które mogą być odczuwalne w najmniej oczekiwany sposób.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW