Kiedy płacą węgiel ?

Getting your Trinity Audio player ready...

W odpowiedzi na liczne zapytania pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW SA) dotyczące terminu wypłaty deputatu węglowego, pragniemy przekazać najważniejsze informacje w jednym, czytelnym komunikacie.

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem w JSW, deputat węglowy dla wszystkich pracowników powinien być wypłacony w miesiącu kwietniu każdego roku. Data graniczna wypłaty tego świadczenia to 30 kwietnia 2024 roku. Prosimy o przygotowanie się na otrzymanie deputatu najpóźniej w tym dniu. Oczywiście, w przypadku wcześniejszej wypłaty środków, pracownicy zostaną o tym niezwłocznie poinformowani, co będzie stanowić dodatkowa, pozytywną niespodziankę.

Wartość brutto deputatu węglowego w roku 2024 wynosi 11 505,84 zł brutto. Aby ułatwić zrozumienie finansowych aspektów tego świadczenia, poniżej prezentujemy dokładne wyliczenia składek i podatków, które pozwolą każdemu pracownikowi ocenić kwotę, jaką otrzyma „na rękę”:

  • Kwota Brutto: 11 505,84 zł
  • Składka emerytalna: 1 122,97 zł
  • Składka rentowa: 172,59 zł
  • Składka chorobowa: 281,89 zł
  • Suma składek ubezpieczeniowych społecznych: 1 577,45 zł
  • Składka zdrowotna: 893,56 zł
  • Podatek 12%: 1 191,36 zł
  • Podatek 32%: 3 176,96 zł

Z uwagi na strukturę wynagrodzeń w JSW, większość pracowników powinna zostać opodatkowana według stawki 12%, co oznacza, że netto wyniesie około 7 843,47 zł. Przekroczenie progu podatkowego 32% jest mało prawdopodobne w przypadku tej jednorazowej wypłaty, dlatego podana kwota netto będzie obowiązywać zdecydowaną większość pracowników.

Mamy nadzieję, że te informacje pomogą naszym pracownikom lepiej planować swoje wydatki. Zachęcamy do dalszego śledzenia komunikatów, w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą związku tel. 32 756 2151. Naszym priorytetem jest zapewnienie jasnej i przejrzystej komunikacji w sprawach istotnych dla naszych pracowników.