Prawie miliard zł zysku za 2023 w JSW SA

Getting your Trinity Audio player ready...

Dziś w raporcie bieżącym nr 15/2024 Jastrzębska Spółka Węglowa podała szacunkowe wyniki za 2023 r.,

Oto krótkie podsumowanie, jak poszło i co to oznacza dla nas, załogi JSW SA.

Osiągnięcia

  • Przychody ze sprzedaży wzrosły do 15 338,5 mln zł.
  • Zysk brutto osiągnął 3 847,8 mln zł.
  • EBITDA (czyli zysk przed odjęciem kosztów finansowych i podatków) wyniosła 4 555,9 mln zł.
  • Zysk netto, czyli to, co zostało „na czysto”, to 997,1 mln zł.

Produkcja –

 – produkcja węgla ogółem wyniosła 13,51 mln ton,
 – produkcja węgla koksowego wyniosła 10,88 mln ton,
 – produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła 2,63 mln ton,
 – produkcja koksu ogółem wyniosła 3,35 mln ton.


Osiągnięcia finansowe Grupy Kapitałowej JSW w roku 2023 to nie tylko zwykłe cyfry zapisane na papierze, stają się też fundamentem ważnej dyskusji: „Jak sprawiedliwie rozdzielić zysk uzyskany przez spółkę?”

Rozumie się, że akcjonariusze, którzy zainwestowali swoje środki w spółkę, naturalnie oczekują dywidendy jako formy zwrotu z inwestycji. Ta oczekiwana przez nich część zysku jest uzasadniona ich wkładem finansowym i zaufaniem do strategii firmy. Jednak nie mniej istotne jest, aby pracownicy – których codzienny trud, zaangażowanie i umiejętności napędzają działalność spółki – byli sprawiedliwie wynagradzani za swój wkład w wyniki finansowe.

Aktualna sytuacja organizacyjna, w tym oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu na kluczowe stanowiska zarządcze, takie jak Prezes JSW SA, tymczasowo ogranicza możliwości bezpośrednich negocjacji i ustaleń w tej sprawie. Ta przerwa w komunikacji może wydawać się przeszkodą, jednak również daje nam czas na zastanowienie i przygotowanie strategii działania.

W tej niepewnej przestrzeni czasowej, naszym zadaniem jest utrzymanie gotowości do dialogu. Kluczowe będzie wykorzystanie tego okresu na zbudowanie solidnej argumentacji, która podkreśli nie tylko nasze indywidualne i zbiorowe osiągnięcia, ale również znaczenie naszej pracy dla całokształtu wyników spółki.

W momencie, gdy struktura zarządzania zostanie ustabilizowana, ważne będzie, aby pracownicy byli gotowi do przedstawienia swoich argumentów, podkreślając, że sprawiedliwy podział zysków nie tylko doceni ich ciężką pracę, ale także przyczyni się do dalszej motywacji i lojalności wobec spółki. Zrozumienie przez nowe władze, że sukces firmy jest wspólnym osiągnięciem wszystkich jej pracowników, powinno leżeć u podstaw każdej decyzji dotyczącej podziału zysków.

JSW w opublikowanym raporcie zaznaczyła też, że zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe roku 2023 zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej JSW za 2023 r., którego publikację zaplanowano na 23 kwietnia 2024 r.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW