Urlop Okolicznościowy – Wszystko, Co Powinieneś Wiedzieć

Urlop okolicznościowy

Praca jest nieodłącznym elementem naszego życia, ale istnieją sytuacje osobiste i rodzinne, które wymagają naszej natychmiastowej obecności. W takich okolicznościach, pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego. Przepisy w tym zakresie są jasne i precyzyjne. Poznajmy je bliżej.

Co To Jest Urlop Okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to szczególny rodzaj urlopu udzielany pracownikowi na wniosek, w określonych sytuacjach osobistych i rodzinnych. Wymiar tego urlopu jest ściśle określony.

Pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego w razie:

  • swojego ślubu,
  • urodzenia jego dziecka,
  • zgonu i pogrzebu jego małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Z kolei przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego w razie:

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na jego utrzymaniu lub pod jego bezpośrednią opieką.

Co Gdy Wydarzenie Nie Odbyło Się?

Jeżeli wydarzenie – powód urlopu okolicznościowego – nie doszło do skutku, pracownik powinien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy na udzielone mu dni wolne. W przeciwnym razie, nieobecność potraktowana będzie jako usprawiedliwiona, ale bez wynagrodzenia.

Czy Każdemu Pracownikowi Przysługuje Urlop Okolicznościowy?

Tak, urlop okolicznościowy przysługuje za każdym razem, gdy spełnią się przesłanki jego udzielenia. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że urlop okolicznościowy musi pozostawać w związku czasowym z wydarzeniem, z powodu którego go udzielamy.

Ciekawostką jest to, że pracownik rozwiedziony może skorzystać z urlopu okolicznościowego w razie śmierci i pogrzebu teściowej lub teścia.

Jak Wygląda Wynagrodzenie Za Urlop Okolicznościowy?

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy wylicza się tak samo jak za urlop wypoczynkowy. Jest to korzystne rozwiązanie dla pracownika, ponieważ nie traci on środków do życia z powodu sytuacji osobistej lub rodzinnej, która wymaga jego obecności.

Kiedy Udzielać Urlopu Okolicznościowego?

Urlop okolicznościowy udzielany jest w dni, które zgodnie z rozkładem pracy są dniami pracy pracownika, i na cały dzień, niezależnie od liczby godzin pracy pracownika, jakie przewidywał harmonogram.

Pamiętajmy, że prawa pracowników są fundamentalnym aspektem naszej codzienności zawodowej. Zawsze należy dążyć do tego, aby przestrzegać przepisów dotyczących urlopów okolicznościowych i wszelkich innych uprawnień pracowniczych. Nasza praca, choć ważna, nie powinna przeszkadzać w realizacji naszych obowiązków rodzinnych i osobistych.

Postawa Prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 r. [Dz.U. 2014 poz. 1632]

Źródło: biznes.gov.pl
Zdjęcie: Pixabay

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW