Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w KWK Pniówek

Wybory sip

Szanowni Koledzy i Koleżanki, Pracownicy KWK Pniówek,

Pragniemy poinformować, że w dniach od 2 do 6 października br. odbędą się wybory na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy. Wybory te mają kluczowe znaczenie dla naszego zakładu, ponieważ to właśnie Społeczni Inspektorzy Pracy powinni dbać o bezpieczeństwo i dobrostan każdego z nas na co dzień.

Rola i Znaczenie Społecznych Inspektorów Pracy

Społeczni Inspektorzy Pracy pełnią niezwykle ważną rolę w zakładzie pracy. Ich głównym zadaniem jest kontrola i dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki ich zaangażowaniu powinniśmy czuć się bezpieczniej w miejscu pracy, wiedząc, że ktoś czuwa nad naszym dobrostanem.

Uprawnienia Społecznych Inspektorów Pracy

Zgodnie z ustawą o Społecznych Inspektorach Pracy, mają oni prawo do:

 1. Kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych.
 2. Kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy.
 3. Uczestnictwa w kontroli ochrony środowiska naturalnego.
 4. Udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 5. Analizy przyczyn wypadków i chorób zawodowych oraz kontroli stosowania środków zapobiegawczych.
 6. Uczestnictwa w społecznych przeglądach warunków pracy.
 7. Opiniowania planów poprawy warunków pracy oraz kontrolowania ich realizacji.
 8. Działania na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu warunków pracy.

Chcemy podkreślić, że Społeczni Inspektorzy Pracy są objęci szczególną ochroną stosunku pracy. To gwarancja, że mogą oni działać niezależnie, dbając o interesy pracowników !

Wymogi dla kandydatów

Chcielibyśmy też przypomnieć o kryteriach, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy:

 1. Minimum 5-letni staż pracy w branży górniczej.
 2. Zatrudnienie w KWK Pniówek przez co najmniej 3 lata.
 3. Wykazuje się dobrymi wynikami w pracy zawodowej.
 4. Wzorowa dyscyplina oraz wysoki poziom moralny.
 5. Posiada autorytet i poważanie wśród załogi.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Jeśli czujesz, że spełniasz powyższe kryteria i masz zaufanie kolegów i koleżanek z pracy, a także chcesz aktywnie działać na rzecz poprawy warunków pracy w naszym zakładzie, zgłoś swoją kandydaturę! Pamiętajmy, że kadencja trwa 4 lata, więc to ważne, aby wybrać osoby odpowiednie do tej roli.

Drodzy Pracownicy, to od Was zależy, kto będzie reprezentować Wasze interesy i dbać o Wasze bezpieczeństwo. Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach oraz zgłaszania własnych kandydatur.