Kontrowersyjna interpretacja premii motywacyjnej w JSW: Czy oddawanie krwi i korzystanie z urlopu okolicznościowego świadczy o braku zaangażowania?

21 lipca 2023 roku pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) otrzymali wypłatę premii motywacyjnej. Jednak nie wszyscy byli zadowoleni z jej wysokości. Powodem niezadowolenia jest kontrowersyjna interpretacja zapisów dotyczących wypłaconej premii.

Zgodnie z porozumieniem (jak i oświadczeniem Prezesa JSW SA), „Wysokość indywidualnej motywacyjnej nagrody uzależniona jest od zaangażowania pracownika”. Wydawałoby się, że jest to jasne i klarowne sformułowanie, które ma na celu nagrodzenie tych, którzy wkładają w swoją pracę najwięcej wysiłku. Jednak w praktyce okazało się, że interpretacja tego zdania jest daleka od uczciwości, zasad współżycia społecznego jak i oczekiwań wielu pracowników.

Osoby, które oddały honorowo krew, zostały uznane za mniej zaangażowane w pracę i otrzymały niższą premię. To samo dotyczyło pracowników, którzy skorzystali z prawa do urlopu okolicznościowego z powodu ważnych wydarzeń rodzinnych, takich jak ślub, pogrzeb czy urodzenie dziecka. Takie podejście, wywołało wiele negatywnych emocji i dyskusji wśród pracowników, co wydaje się zasadne.

Oddawanie krwi to akt dobroczynności, który może uratować czyjeś życie. Trudno zrozumieć, dlaczego taki gest miałby świadczyć o braku zaangażowania w pracę. Podobnie jest w przypadku korzystania z urlopu okolicznościowego. Ważne wydarzenia rodzinne są częścią życia każdego człowieka i nie powinny wpływać na ocenę jego zaangażowania zawodowego.

Decyzja JSW S.A. o takiej interpretacji zapisów dotyczących premii motywacyjnej jest nie tylko niezrozumiała, ale także krzywdząca dla wielu pracowników. Współczesne firmy powinny dbać o dobrostan swoich pracowników i doceniać ich zaangażowanie w różnych aspektach życia, a nie tylko w kontekście wykonywanej pracy.

Uczciwa ocena zaangażowania pracownika powinna opierać się na wielu czynnikach, które bezpośrednio odnoszą się do wykonywanej pracy. Przede wszystkim, powinna brać pod uwagę jakość wykonanych zadań, dbanie o powierzone narzędzia, itp. Zaangażowanie to także chęć do nauki i rozwoju, inicjatywa w podejmowaniu nowych zadań, a także umiejętność pracy w brygadzie i komunikacji z innymi pracownikami.

Dodatkowo, zaangażowanie pracownika nie powinno być mierzone tylko przez pryzmat czasu spędzonego w miejscu pracy. Pracownicy, którzy efektywnie zarządzają swoim czasem i są w stanie wykonać swoje zadania w krótszym czasie, również wykazują wysokie zaangażowanie.

Ważne jest również, aby spółka doceniała zaangażowanie pracowników poza miejscem pracy. Aktywności takie jak oddawanie krwi czy udział w ważnych wydarzeniach rodzinnych pokazują, że pracownik jest zaangażowany w społeczność i dba o swoje otoczenie. Takie działania powinny być doceniane, a nie karane.

Ostatecznie, uczciwa ocena zaangażowania pracownika powinna być holistyczna, uwzględniająca zarówno aspekty zawodowe, jak i osobiste. Tylko wtedy można uzyskać prawdziwy obraz zaangażowania pracownika.

Mam nadzieję, że JSW przemyśli swoje podejście do premii motywacyjnych i podejmie działania mające naprawić swój błąd. JSW SA szczyci się na swoich stronach, hasłami, że „pracownicy są najważniejszą wartością spółki”, czy też chwali się wątpliwej jakości nagrodą „Pracodawca przyjazny pracownikom”, a z drugiej strony podejmuje tak kontrowersyjne decyzje wobec pracowników.

W końcu zadowoleni i doceniani pracownicy to klucz do sukcesu każdej firmy.