Dziś poruszymy temat, który od początku wzbudza wiele kontrowersji i dyskusji w branży górniczej. Mowa o likwidacji KWK Krupiński. Teraz do tego wszystkiego możemy odnieść się jeszcze dodatkowo, a to za sprawą opublikowania na stronie Najwyższej Izby Kontroli informacji o wynikach kontroli likwidacji KWK Krupiński, cała ta informacja jest dość obszerna i można się z nią zapoznać tutaj. Jednak dziś chcemy się skupić na jednym z wątków tej likwidacji opisanym w raporcie, a mianowicie pomysłach ówczesnego Prezesa JSW, który był mocno wspierany przez część organizacji związkowych i zaciekle przez nich broniony.

Technologiczne Aspiracje Byłego Prezesa JSW

Były Prezes JSW, postać, która zasłynęła z zamiłowania do nowoczesnych technologii. Jego kadencja upłynęła pod znakiem inwestycji w innowacje takie jak drony, auta elektryczne, a nawet elektryczny autobus. Jednak to, co najbardziej przyciąga uwagę, to jego ambitne plany dotyczące KWK Krupiński.

Wizjonerskie Projekty dla KWK Krupiński:
  • magazyny energii (elektrownia szczytowo-pompowa),
  • fabryka napędów wodorowych dla sektora Automotive,
  • fabryka ogniw wodorowych,
  • fabryka włókien węglowych,
  • budowa samowystarczalnego i ekonomicznego osiedla dla projektu rządowego „Mieszkanie+”,
  • budowa Parku Badawczo-Rozwojowego,
  • Parku Innowacji,
  • poligonu testowego dla dronów.

Analiza NIK: Wizje kontra Rzeczywistość

NIK w swoim raporcie dokładnie prześwietliła te innowacyjne koncepcje i doszła do wniosku, że większość z nich nie wyszła poza fazę planowania. Projekty te opierały się na niezastosowanych jeszcze w Polsce technologiach, bez jasno wskazanych wykonawców, co czyniło je nierealnymi. Zdaniem NIK, głównym celem tych wizji było zmniejszenie krytycznego odbioru decyzji o likwidacji kopalni przez opinię publiczną.

Kontekst Likwidacji KWK Krupiński

Nie można jednak omówić tych technologicznych marzeń bez zrozumienia szerszego kontekstu. Decyzja o likwidacji KWK Krupiński została podjęta wbrew opinii większości członków grupy roboczej, reprezentujących stronę społeczną. Podkreślali oni, że likwidacja oznacza utratę dostępu do cennych zasobów węglowych.

Co więcej, Skarb Państwa zdecydował się na sfinansowanie procesu likwidacji kwotą ponad 542 mln zł, nie biorąc pod uwagę, że inwestycje w wysokości ok. 204 mln zł, umożliwiłyby dalszą eksploatację węgla koksującego przez KWK „Krupiński”.

Refleksje i Wnioski

Przypadek KWK Krupiński rzuca światło na ważną lekcję dla branży górniczej. Marzenia o technologicznej przyszłości są inspirujące, ale muszą być oparte na realnych podstawach i szeroko akceptowane społecznie. Innowacje są kluczowe, ale ich realizacja wymaga odpowiedzialności i realistycznej oceny możliwości.

Ten przypadek pokazuje, jak istotne jest poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań, które uwzględniają nie tylko aspekty finansowe, ale również wpływ na społeczności lokalne i zasoby naturalne. Głos związków zawodowych(wszystkich a nie tylko sprzyjającym władzy) i pracowników powinien być nie tylko wysłuchany, ale i brany pod uwagę jako kluczowy element w procesie decyzyjnym.

Historia KWK Krupiński staje się przestrogą dla przyszłych decyzji w sektorze energetycznym i górniczym. Pokazuje, jak ważne jest poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań, które uwzględniają nie tylko aspekty finansowe, ale również wpływ na społeczności lokalne i zasoby naturalne.

Źródło : nik.gov.pl

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW