Deputat Węglowy

W dniu dzisiejszym (24.01.2024) w Monitorze Polskim zostało podane przez Ministra Przemysłu obwieszczenie dotyczące ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2023 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r. Gdzie cena ta na rok 2024 wynosi 1169,10 . Dlatego zgodnie z obowiązującym w JSW SA porozumieniem kwota ta musi zostać przemnożona przez wskaźnik 1.2302, co daje nam cenę 1438,23 brutto za tonę. W związku z tym deputat węglowy (8 ton)w 2024 roku dla JSW wyniesie 11505,84 zł brutto

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW