Wizyta Tadeusza Malkiewicza w naszej siedzibie

Tadeusz Malkiewicz
Getting your Trinity Audio player ready...

Jako Przewodniczący Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek, z wielką satysfakcją chciałbym podzielić się refleksjami na temat dzisiejszej wizyty Tadeusza Malkiewicza w naszej siedzibie. Jego przybycie ma dla nas szczególne znaczenie, jako że jest on jedynym kandydatem na członka rady nadzorczej JSW SA, który postanowił skorzystać z naszego zaproszenia, bezpośrednio spotkać się z nami i otwarcie omówić swoje plany i wizje.

Pracując w górnictwie od 1981 roku i mając ponad dwie dekady doświadczenia jako Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, Tadeusz Malkiewicz wniósł do naszej dyskusji bezcenne spojrzenie na realia pracy w kopalni. Jego słowa o empatii i zrozumieniu dla pracowników brzmią autentycznie i przekonująco. „Przez dwadzieścia lat pracy jako ZSIP na Zofiówce, nauczyłem się, jak istotne jest zrozumienie i wsparcie dla naszych pracowników” – powiedział Malkiewicz. To zdanie głęboko rezonuje z naszymi przekonaniami i aspiracjami.

Tadeusz Malkiewicz wyraził jasne stanowisko w kwestii reprezentacji pracowników w radzie nadzorczej, akcentując, że ich głos jest dla niego priorytetem. Jego deklaracja „Są oni sercem i siłą tej spółki, a ich dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu” to potężny sygnał, że nasze troski i potrzeby zostaną usłyszane.

Jego podejście do zmian w Fundacji JSW również zasługuje na uznanie. Malkiewicz podkreśla potrzebę skupienia działalności Fundacji na realnym wsparciu pracowników, zwłaszcza tych w trudnych sytuacjach zdrowotnych. To pokazuje, że jest świadomy i wrażliwy na codzienne wyzwania, z jakimi mierzymy się jako pracownicy.

Kwestia transparentności zarządzania i sprawiedliwości systemu wynagrodzeń również była ważnym punktem naszej dyskusji. „System wynagrodzeń musi być jasny, przejrzysty, sprawiedliwy” – stwierdził Tadeusz Malkiewicz. To słowa, które oddają nasze dążenie do uczciwego i zrównoważonego traktowania pracowników.

Podsumowując, wizyta Tadeusza Malkiewicza była nie tylko wyrazem jego zaangażowania, ale także ważnym momentem dla nas, pracowników JSW. Jego otwartość na dialog, zrozumienie realiów pracy w kopalni i konkretne plany zmian, mogą być kluczem do lepszej przyszłości dla wszystkich pracowników naszej spółki. Teraz pozostaje nam śledzić, jak te zapowiedzi zamienią się w realne działania. Czas pokaże, czy jego obecność w radzie nadzorczej JSW SA będzie kamieniem milowym w historii naszej walki o lepsze jutro.