Petycja o podwyższenie wczasów pod gruszą – złożona

Pismo nagłówek
Getting your Trinity Audio player ready...

W dniu 7 maja 2024 roku, organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, w tym Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek, złożyły oficjalne pismo do nowego Prezesa spółki, przedstawiając konkretne postulaty mające na celu poprawę warunków socjalnych pracowników. Inicjatywa ta spotkała się z szerokim poparciem załogi, co potwierdzają tysiące podpisów dołączonych do pisma.

Główne punkty postulatów:

  1. Podniesienie kwot dofinansowania „wczasów po gruszą” o 800 zł dla wszystkich progów dochodowych. Zmiana ta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby pracowników oraz ich rodzin, szczególnie w obliczu wzrastających kosztów życia.
  2. Dostosowanie progów dochodowych, aby lepiej odzwierciedlały aktualną sytuację ekonomiczną pracowników:
    • I próg dochodowy: od 0 zł do 1900 zł na osobę w gospodarstwie domowym,
    • II próg dochodowy: od 1900,01 zł do 3700 zł na osobę w gospodarstwie domowym,
    • III próg dochodowy: dochód powyżej 3700 zł na osobę w gospodarstwie domowym.

Te zmiany mają na celu nie tylko zwiększenie bezpośredniego wsparcia finansowego, ale również adaptację dofinansowań do szybko zmieniających się realiów ekonomicznych, które dotykają pracowników.

Oczekiwania wobec nowego zarządu:

Oczekujemy, że nowy zarząd JSW SA, pod przewodnictwem nowego Prezesa, aktywnie podejdzie do rozpatrzenia i realizacji zgłoszonych postulatów. Jest to szczególnie ważne w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, która bezpośrednio wpływa na życie pracowników i ich rodzin.

poniżej treść pisma :

Wczasy pod gruszą,Jedność,KWK Pniówek,Związki Zawodowe,JSW S.A.
Pismo strona 1
Wczasy pod gruszą,Jedność,KWK Pniówek,Związki Zawodowe,JSW S.A.
Pismo strona 2