Porozumienie w sprawie premii jednorazowej dla pracowników JSW SA – kwoty netto

Pieniądze, emerytura, ZUS,

Na wstępie chcemy zaznaczyć, że nie można nie zauważyć, że termin zawarcia i ogłoszenia tego porozumienia przypada na ostatni dzień kampanii wyborczej. Można by to traktować jako pewnego rodzaju „kiełbasę wyborczą”, zwłaszcza że o godzinie 24 zapada cisza wyborcza.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, premia ma być wyliczana jako iloczyn :

 • Dni przepracowanych
 • Dni urlopowych(za wyjatkiem urlopu wychowawczego)
 • Dni kursów
 • Dni szkoleń
 • Dni delegacji
 • Dni badań lekarskich
 • Dni wolnych z tytułu pracy w dni wolne od pracy („Z”)
 • Dni absencji chorobowej wypadkowej
 • Dni absencji chorobowej szpitalnej i bezpośrednio po okresie pobytu w szpitalu
 • Dni świadczenia rehabilitacyjnego wypadkowego
 • Dni absenscji z tytułu krwiodawstwa
 • Dni opieki
 • Dni wolnych z tytułu święta przypadającego w sobotę

w okresie od 1 lipca do 30 września bieżącego rok i tak:

 • 235 zł za dzień dla pracowników zatrudnionych pod ziemią
 • 175 zł za dzień, dla pracowników ZMPW
 • 145 zł za dzień dla pozostałych pracowników.

Po kontrowersjach związanych z premią lipcową, przy tej premii doczekaliśmy się regulaminu wypłacania, który jest dostępny w siedzibie związku. W regulaminie tym wszystko zostało dokładnie opisane, co w obecnej sytuacji powinno wyeliminować wszelkie niedomówienia dotyczące odpowiedzialności za wypłatę premii.

Poniżej przedstawiamy dokładne obliczenia:

1. Pracownicy zatrudnieni pod ziemią:

 • Kwota brutto za 64 przepracowane dni (czarne dni): 15040 zł
 • Ubezpieczenie społeczne: -2062 zł
 • Składka zdrowotna: -1168,02 zł
 • Podatek (12%): -1557,36 zł
 • Kwota netto: 10252,62 zł

2. Pracownicy Przeróbki węgla:

 • Kwota brutto za 64 przepracowane dni: 11200 zł
 • Ubezpieczenie społeczne: -1535,52 zł
 • Składka zdrowotna: -869,80 zł
 • Podatek (12%): -1159,74 zł
 • Kwota netto: 7634,94 zł

3. Pozostali pracownicy:

 • Kwota brutto za 64 przepracowane dni: 9280 zł
 • Ubezpieczenie społeczne: -1272,28 zł
 • Składka zdrowotna: -720,69 zł
 • Podatek (12%): -960,93 zł
 • Kwota netto: 6326,10 zł

Dodatkowo, dla chętnych członków związku, jesteśmy do dyspozycji, aby wyliczyć indywidualne kwoty netto według ich przepracowanych dni. Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie.


Z poważaniem,

Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek


Uwaga: Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem porozumienia oraz regulaminem wypłacania dostępnym w siedzibie związku.