Sprawą nagrody zajmie się PIP !

Premia JSW

Dziś tj. 12 października 2023 roku, w biurze zarządu JSW SA, miało miejsce ważne spotkanie pomiędzy przedstawicielami strony społecznej a inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym tematem rozmów była kontrola prowadzona przez PIP w spółce w kontekście premii (nagrody), która została wypłacona w lipcu tego roku. Jak wielu z nas pamięta, wypłata ta wywołała wiele kontrowersji z powodu dokonanych potrąceń.

Chociaż do udziału w spotkaniu zostały zaproszone wszystkie organizacje związkowe działające w JSW, ku naszemu zdziwieniu, odpowiedziały tylko dwie z nich: Związek Zawodowy „Jedność” oraz „Sierpień ’80”. Pozostałe organizacje, mimo otrzymania zaproszenia, postanowiły nie uczestniczyć w tym ważnym spotkaniu. Nasuwa się pytanie: czy sprawy pracownicze nie są dla nich ważne?

Podczas spotkania z inspektorami PIP ustaliliśmy, że po zakończeniu kontroli odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego zostaną nam przedstawione wyniki w przedmiotowej sprawie. Jesteśmy zdecydowani, aby śledzić tę sprawę i informować naszych członków o każdym jej etapie. Gwarantujemy, że jak tylko otrzymamy wyniki kontroli, natychmiast wrócimy do Was z informacjami.

Działamy dla dobra pracowników i zawsze stawiamy ich interesy na pierwszym miejscu. Dziękujemy za zaufanie i liczymy na dalszą współpracę.