JSW S.A. po wyborach

15 października 2023 roku stał się dniem symbolicznym dla naszej ojczyzny. Polska, z niebywałą determinacją, przekazała wyraźny komunikat, że pragnie zmian. To wyraźny sygnał do polityków, że obywatele nie są już dłużej skłonni tolerować stagnacji i postaw opartych na pustych obietnicach.

Dla nas, pracowników kopalń i członków Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek, to moment nadziei. Ale także moment, kiedy nasze oczekiwania wobec władz stały się bardziej konkretne. Nie chcemy już słuchać pustych haseł, które promują górnictwo, ale w rzeczywistości nie przynoszą żadnych korzyści dla pracowników i branży jako całości. Nie możemy pozwolić na sytuację, w której przy każdym niepowodzeniu branży górniczej władze obrzucają winą innych, unikając odpowiedzialności za własne decyzje.

Oczekuję od nowego rządu konkretów. Potrzebujemy prawdziwego, opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu specyfiki naszej branży, programu dla górnictwa. Programu, który będzie uwzględniał trudną sytuację górników, ryzyko związane z ich pracą, ale też wieloletnią tradycję i wartość górnictwa dla gospodarki kraju.

Wierzę, że 15 października 2023 roku otworzył nowy rozdział w historii Polski, gdzie górnictwo nie będzie traktowane jako relikt przeszłości, ale jako ważny filar gospodarczy, który zasługuje na wsparcie, inwestycje i właściwą troskę. Czekam na konkretne działania, które przyniosą lepsze jutro dla całej branży górniczej.

Walka o prawa i godność

Przez lata, pełniąc funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek, doświadczyłem z bliska, jak niesprawiedliwość może dotykać ludzi pracujących w kopalniach. Widziałem, jak moich kolegów – Przewodniczących Jedności z innych kopalń – zwalniano bezpodstawnie. Wielokrotnie te decyzje były podjęte bez szacunku dla ich lat pracy, doświadczenia i zaangażowania w dobro zakładu pracy. Gdzie dopiero długoletnie postępowania sądowe doprowadziły do przywrócenia ich od pracy.

Owa nierówność i brak respektu dla pracowników stały się dla mnie osobistym bodźcem do działania. Byłem świadomy, że nie chodzi tu tylko o pojedyncze przypadki, ale o głębszy problem w kulturze pracy w branży górniczej.

Pracownicy górnictwa, jak każdy inny pracownik, mają prawo do godnego traktowania, szanowania ich praw pracowniczych oraz ochrony przed samowolą i niesprawiedliwością. W tym kontekście, kodeks pracy oraz ustawa o związkach zawodowych stanowią fundament, na którym powinny opierać się relacje pracodawca-pracownik. Niestety, w wielu przypadkach te podstawowe zasady były lekceważone czy wręcz łamane.

Wiedziałem, że te wybory będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości naszej branży. Były one okazją, by wyrazić nasze niezadowolenie i postulować powrót do przestrzegania prawa, szanowania kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Oczekuje, że nowa administracja przyjmie postawę otwartą na dialog i będzie gotowa naprawić to, co zostało zniszczone w ostatnich latach. Wierzę, że razem możemy przywrócić godność i sprawiedliwość w miejscu pracy dla wszystkich pracowników górniczych.

Aktywne zaangażowanie: Moje uczestnictwo w procesie wyborczym

W obliczu tak ważnych dla naszej branży i kraju wyzwań, nie mogłem pozostać bierny. Był to czas, gdy każdy z nas miał okazję wyrazić swoje przekonania i kierunek, w którym pragnie widzieć Polskę. Dlatego podjąłem decyzję, by nie tylko obserwować zmiany z dystansu, ale aktywnie włączyć się w proces wyborczy. Zaszczytem było dla mnie pełnienie funkcji członka obwodowej komisji wyborczej w Żorach.

Każdy głos oddany 15 października 2023 roku miał swoją wagę. Było to głosowanie o przyszłość, o kierunek, w którym podążać będzie Polska w kolejnych latach. Było dla mnie ogromnym przywilejem i odpowiedzialnością uczestniczenie w tym historycznym momencie z pierwszej ręki. Moja rola w komisji pozwalała mi nie tylko być świadkiem, ale i gwarantem uczciwości i transparentności wyborów. Chciałem być pewny, że każdy głos, który wpłynie na kształtowanie przyszłości naszego kraju, zostanie odpowiednio uwzględniony.

Wspomnienia tego dnia pozostaną ze mną na zawsze. To nie tylko ważny moment dla Polski, ale i osobista lekcja o wartości zaangażowania, odpowiedzialności i służbie dla dobra wspólnego. Wierzę, że moje uczestnictwo przyczyniło się do zapewnienia, że głos każdego obywatela został usłyszany i właściwie zinterpretowany.

Historyczna frekwencja: Polska mówi głośno i wyraźnie

Niedzielne Wybory, zapisały się złotymi zgłoskami w annałach współczesnej historii Polski. Co czyniło je wyjątkowymi, to niewiarygodna frekwencja. Fakt, że niemal 74% uprawnionych do głosowania obywateli postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce, pokazuje, jak silne jest pragnienie zmiany w sercach Polaków. Taka frekwencja, najlepsza od roku 1989, jest dowodem na to, że społeczeństwo jest świadome swojego wpływu na kierunek, w jakim podąża nasz kraj.

W tym miejscu chciałbym z całego serca podziękować każdej osobie, która postanowiła wykorzystać swoje demokratyczne prawo i wziąć udział w wyborach. Wasze zaangażowanie, Wasza determinacja w dążeniu do lepszego jutra dla nas wszystkich, sprawiły, że ten wyjątkowy dzień stał się możliwy. To właśnie dzięki Waszym decyzjom, wyrażonym poprzez oddany głos, zmiana nie jest już tylko abstrakcyjnym pojęciem czy pustym hasłem, ale realnym kierunkiem, w którym Polska zaczęła podążać.

Niech ten wyjątkowy moment w historii naszego kraju przypomina nam wszystkim o sile wspólnoty, o znaczeniu każdego indywidualnego głosu i o odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą nasz wybór. Dziękuję Wam wszystkim za to, że nie pozostaliście obojętni i przyczyniliście się do kształtowania przyszłości Polski.

Oczekiwania po wyborach: Nowy rozdział dla JSW SA i pluralizmu związkowego

W świetle tych wydarzeń wyborczych i faktu, że partia PIS utraciła możliwość kształtowania polityki krajowej, nasuwa się pytanie o przyszłość kluczowych podmiotów w Polsce, w tym JSW SA. Jako pracownik branży górniczej i Przewodniczący Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek, z niecierpliwością i nadzieją patrzę na nadchodzące miesiące.

Moje oczekiwania są jasne. Wierzę, że JSW SA doświadczy transformacji, która przyniesie ze sobą świeżość i innowacyjność w zarządzaniu spółką. Reorganizacja zarządu powinna przynieść ludzi z wizją, którzy będą w stanie dostosować się do nowych realiów i wyzwań, przed którymi stoi branża górnicza.

Jednak równie ważne jest dla mnie przywrócenie pluralizmu związkowego w spółce. Przez lata obserwowałem, jak kilka „odpowiedzialnych” organizacji związkowych dominowało scenę, często marginalizując inne głosy i postulaty. Ta jednostronna dominacja nie służyła prawdziwemu dialogowi ani dobru pracowników. Oczekuję, że nowa era przyniesie z sobą powrót do wartości związkowego pluralizmu, gdzie każda organizacja, niezależnie od jej wielkości czy wpływów, będzie miała możliwość reprezentowania interesów swoich członków i uczestniczenia w dialogu z zarządem na równych prawach.

Nie możemy zapominać, że silna branża górnicza wymaga zaangażowania wszystkich stron – zarówno zarządu, jak i związków zawodowych. Tylko współpraca i wzajemne zrozumienie mogą prowadzić do trwałego sukcesu i dobrobytu dla wszystkich pracowników. Mam nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą właśnie taką współpracę i odnowę w JSW SA.

Zakończenie: Jedność i determinacja kluczem do przyszłości

W obliczu tak znaczących wydarzeń, jak te, które miały miejsce 15 października 2023 roku, łatwo jest zapomnieć o fundamentalnych wartościach, które przyświecają nam na co dzień. Wyjątkowy wyborczy sukces, o którym mówimy, nie jest jedynie rezultatem chwilowego impulsu czy spontanicznej decyzji. Jest owocem lat pracy, jedności i determinacji wielu ludzi, którzy pragną lepszego jutra dla siebie, swoich rodzin i całego kraju.

Jako Przewodniczący Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek, doświadczyłem wielu trudności, ale także momentów radości i sukcesu. Za każdym razem, gdy stanęliśmy przed wyzwaniem, to właśnie nasza jedność była siłą, która pozwalała nam przejść przez to z podniesioną głową. I to jest przesłanie, które chciałbym przekazać każdemu z nas: W Jedności jest siła.

Oglądając dynamiczne zmiany na polskiej scenie politycznej, jestem pełen wdzięczności dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego historycznego momentu. To nie tylko wyraz naszej wspólnej woli, ale też dowód na to, że razem możemy osiągnąć wiele.

Przed nami nowy rozdział w historii Polski. Wierzę, że poprzez współpracę, zrozumienie i kontynuowanie ducha Jedności, który nas napędzał w trudnych chwilach, razem stworzymy lepsze jutro. Jutro, w którym każdy obywatel, niezależnie od zawodu, pochodzenia czy przekonań, będzie mógł czuć się częścią silniejszej, bardziej zjednoczonej i sprawiedliwej Polski. Dziękuję Wam wszystkim za to !

Szczęść Boże
Oskar Karwacki
Przewodniczący Związku Zawodowego „Jedność” KWK Pniówek

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW