Jak robisz w przyszłym tygodniu ? Czyli wszystko co musisz wiedzieć o obłożeniu.

Rozkład czasu pracy to kluczowy element w życiu zawodowym każdego pracownika. Znajomość swoich praw w tym zakresie pozwala na lepsze zrozumienie obowiązków pracodawcy oraz ochronę przed ewentualnymi nadużyciami. Oto kilka kluczowych informacji, które każdy z nas powinien znać:

1. Twoje prawo do wcześniejszego zapoznania się z rozkładem czasu pracy

Zgodnie z art. 129 § 3 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek przekazać Ci rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w danym okresie, a rozkład musi obejmować okres minimum jednego miesiąca. Dzięki temu masz pewność i czas na dostosowanie się do planowanych godzin pracy.

Art. 129 § 3 Kodeksu Pracy

Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Wskazówka: Jeśli zauważysz, że na Twoim oddziale zdarza się wprowadzać nagłe zmiany w rozkładzie na bieżący tydzień, przypomnij dozorowi o tym przepisie lub skontaktuj się z nami.

2. Co to jest doba pracownicza?

Art. 128 § 3 pkt 1 Kodeksu Pracy definiuje dobę pracowniczą jako 24 kolejne godziny, poczynając od momentu, kiedy rozpoczynasz pracę. Jeśli zaczynasz pracę o 18:00, Twoja doba pracownicza kończy się o 18:00 dnia następnego.

Art. 128 § 3 pkt 1 Kodeksu Pracy

przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

Wskazówka: Dzięki tej wiedzy możesz lepiej planować swój czas po pracy i upewnić się, że nie zostaniesz poproszony o pracę poza ustalonym rozkładem.

3. Dwa rozpoczęcia pracy w jednej dobie? To niezgodne z prawem!

Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy jest jasne: pracodawca nie może wymagać od Ciebie, abyś dwukrotnie rozpoczynał pracę w tej samej dobie pracowniczej. Jeśli do takich sytuacji dochodzi, to w świetle prawa będzie to praca w godzinach nadliczbowych i jest możliwa tylko w akcji ratowniczej w celu: ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska lub usunięcia awarii. Są to jedyne sytuacje, kiedy dwukrotna praca w tej samej dobie będzie dopuszczalna.

Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 2 czerwca 2008 roku w Sprawie Doby Pracowniczej (GPP -302-4560-264/08/PE):

Nie ma zatem prawnej możliwości takiego sporządzenia rozkładów czasu pracy, aby pracownik dwukrotnie rozpoczynał pracę w tej samej dobie w rozumieniu tego przepisu (art. 128 § 3 pkt 1 kp)

Wskazówka: W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z nami, zawsze jesteśmy gotowi Wam pomóc.

Podsumowanie

Twoje prawa w zakresie rozkładu czasu pracy są jasno określone w Kodeksie Pracy. Znajomość tych przepisów pozwoli Ci lepiej dbać o swoje interesy i upewnić się, że Twoje prawa są przestrzegane. Pamiętaj, że w razie wątpliwości zawsze możesz szukać u nas wsparcia i porady.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW