kontrola NIK w JSW

Dziś poruszymy temat, który może wywołać niemałe poruszenie w branży górniczej, a mianowicie potencjalną kontrolę Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA przez Najwyższą Izbę Kontroli. Informacje, które do nas dotarły, mogą zwiastować nową erę w zarządzaniu spółkami skarbu państwa.

Nowe otwarcie po zmianie warty

Zmiana rządu często przynosi ze sobą przewartościowanie dotychczasowych praktyk i polityk. Także w naszym sektorze, gdzie Jastrzębska Spółka Węglowa SA odgrywa niebagatelną rolę, możemy spodziewać się nowego spojrzenia na kwestie zarządzania i odpowiedzialności. Ostatnie doniesienia Business Insider Polska sugerują, że Marian Banaś, prezes NIK, nie kryje gotowości do przeprowadzenia audytów w spółkach państwowych, co może dotyczyć również JSW. Warto też wspomnieć, że NIK pod przewodnictwem Banasia był solą w oku PiS, odkrywając szereg nieprawidłowości. Ze zmianą rządu pojawia się silna sugestia, że niezależni kontrolerzy NIK mogą skierować swój wzrok na kluczowych graczy takich jak np. JSW, aby przeprowadzić audyty otwarcia jako część szerszej inicjatywy rozliczeniowej.

Audyt w cieniu polityki

Nie jest tajemnicą, że wielu polityków z obecnej jeszcze opozycji zapowiadało audyty spółek skarbu państwa. To sygnał, że nadchodzące miesiące mogą przynieść głębsze spojrzenie na sposób zarządzania w tych kluczowych dla gospodarki podmiotach. Czy JSW znajdzie się w kręgu zainteresowań kontrolerów? To pytanie, na które odpowiedź pewnie poznamy w najbliższych miesiącach.

Oczekiwania vs. rzeczywistość

Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Kierując się doświadczeniami ostatnich lat, można się spodziewać, że kontrola NIK napotka się na spory opór ze strony jednej z organizacji związkowych działających w spółce, która przez ostatnie lata blisko współpracowała z kolejnymi Zarządami JSW. To naturalne, że tam, gdzie mogą pojawić się zmiany, pojawia się także niepewność i pytania o przyszłość. Jakie będą reakcje? Czy możemy spodziewać się otwartości na proces audytu, czy raczej zaciśniętych szeregów w obronie status quo?

Rola „Jedności” w nadchodzących wydarzeniach

Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek nie będzie biernym obserwatorem tych wydarzeń. Nasza rola w nadchodzących miesiącach będzie kluczowa – będziemy monitorować sytuację, dbać o interesy naszych członków i przekazywać najświeższe informacje. Niezależnie od wyników potencjalnych audytów, naszym priorytetem jest zapewnienie, że głos pracowników JSW będzie słyszalny i szanowany.

Podsumowanie

Czekają nas ciekawe czasy. Kontrola NIK nad JSW może być nie tylko testem dla spółki, ale i dla nas wszystkich – jak zareagujemy na wyzwania i jakie lekcje wyciągniemy z tego doświadczenia. Jedno jest pewne – przejrzystość i odpowiedzialność powinny być filarami zarządzania każdą spółką, niezależnie od jej wielkości czy znaczenia.

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW