Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem

Podatki wspólnie rozliczenie
Getting your Trinity Audio player ready...

Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek zwraca się z istotnym przypomnieniem do wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW SA) dotyczącym procedury rozliczeń podatkowych. Mowa tutaj o konieczności corocznego składania, poprzez portal pracownika JSW SA, oświadczenia o wspólnym rozliczeniu się z małżonkiem za rok podatkowy 2024, dostępnego w zakładce Dane kadrowo-płacowe – podatek. Ta procedura, choć nie jest nowością, wymaga od pracowników pamięci o jej rocznym odnawianiu.

Dlaczego przypominamy?

Doświadczenia z lat ubiegłych pokazują, że nie wszyscy pracownicy, którzy chcą się wspólnie rozliczyć z małżonkiem, pamiętają o konieczności złożenia tego oświadczenia każdego roku. Często o wspólnym rozliczeniu przypomina sobie dopiero w momencie, gdy dochody przekraczają górną granicę pierwszego przedziału podatkowego (120 tys. zł), a co za tym idzie – zostają obciążeni 32% podatkiem. Taka sytuacja może prowadzić do nieoczekiwanych zobowiązań finansowych, stąd nasza inicjatywa przypomnienia o tej ważnej procedurze.

Jak działa wspólne rozliczenie?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem, zgodnie z Art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwala na sumowanie dochodów obu małżonków i rozliczanie się z nich jako z całości. Jest to korzystna opcja dla par, gdzie różnica w dochodach może skutkować niższym ogólnym obciążeniem podatkowym.

Jak złożyć oświadczenie?

Pracownicy mogą złożyć oświadczenie elektronicznie przez portal pracownika JSW SA w zakładce Dane kadrowo-płacowe – podatek., co znacząco ułatwia i przyspiesza proces.

Podsumowanie

Pragniemy podkreślić, jak ważne jest, aby każdy pracownik JSW SA pamiętał o corocznym składaniu oświadczenia o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. Ta prosta czynność może uchronić przed nieprzyjemnymi niespodziankami podatkowymi i pozwolić na optymalizację obciążeń podatkowych. Związek Zawodowy „Jedność” KWK Pniówek stoi na straży interesów swoich członków i zawsze służy pomocą w przypadku wątpliwości czy pytań.