Akcja Plecaczek – Kontrola Czy Przeszukanie? Mamy Stanowisko PIP

Akcja Plecaczek

Na początku sierpnia opublikowaliśmy artykuł „Akcja Plecaczek: Kontrola czy Przeszukanie?„, który poruszał kwestię kontroli plecaków, torb oraz torebek pracowników. W nawiązaniu do tego tematu, jak informowaliśmy, wystosowaliśmy zapytanie do Departamentu Prawnego PIP. Dziś otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w sprawie przeszukań pracowników.

Z treści pisma PIP jednoznacznie wynika, że kontrola plecaków, torb czy torebek jest traktowana jako kontrola osobista pracownika. W dokumencie czytamy m.in.:

  • „Rzeczy pracownika można przeszukać w ściśle określonym celu, jakim jest ochrona interesu prawnego pracodawcy. W przypadku gdy pracodawca nie będzie potrafił wskazać celu przeszukania, może narazić się na zarzut naruszenia dóbr osobistych pracownika.”
  • „Taką kontrolę pracownika dopuszcza się jedynie na zasadzie absolutnego wyjątku.”
  • „Kontrola osobista pracownika jest co do zasady dopuszczalna przy spełnieniu określonych przesłanek, lecz nie może zagrażać prywatności, godności i innym dobrom osobistym pracownika. Kontroli nie można przeprowadzać bez uzyskania wyraźnej zgody pracownika. Stąd też przed jej rozpoczęciem należy go pouczyć o prawie odmowy poddania się omawianym czynnościom.”

Na koniec, PIP podkreśla, że to, czy wprowadzenie kontroli osobistej będzie legalne, zależy od konkretnych okoliczności sprawy. Oceny legalności takiej kontroli może dokonać wyłącznie sąd powszechny w wyniku wniesionego przez pracownika roszczenia o naprawienie szkody z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych.

Na koniec, mając na uwadze, jak dużo kontrowersji wywołał nasz przedni artykuł chcemy zaznaczyć, że artykuł ten ma na celu przybliżenie stanowiska PIP w kwestii kontroli osobistej pracowników oraz podkreślenie ważności przestrzegania praw pracowniczych w miejscu pracy.

Poniżej wklejamy całość odpowiedzi uzyskanej z PIP(kopię też przesłaliśmy do naszym kolegom, z kopalni, której cała sprawa dotyczyła)

By Karwacki Oskar

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" Pracowników JSW S.A. KWK Pniówek

Jedność Pniówek App

FREE
VIEW